Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI A VÝZNAMU SPOLKU

Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování rodičů a dalších zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a výuku žáků v Gymnáziu Benešov, a také přátel a příznivců Gymnázia Benešov.

Posláním spolku je zejména:

 • podpora vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího psychosociálního klimatu v rodinách i ve škole,

 • ovlivňování vzdělávacích cílů a prostředků,

 • finanční podpora výchovně vzdělávacího procesu školy,

 • finanční podpora žáků při vzdělávání,

 • koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy,

 • vzájemná spolupráce a vzájemná podpora mezi rodiči, učiteli a školou.

Kromě členských příspěvků získává spolek k podpoře hlavní činnosti finanční prostředky z vedlejší činnosti jako je pronájem nebytových prostor, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí apod.

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku nebo pro podporu aktivit Gymnázia Benešov a jeho žáků. Trochu konkrétněji. Sdružení rodičů přispívá na akce organizované školou, např. příspěvek na dopravu na sportovní kurzy, příspěvek na vstupné na akce organizované školou apod., Sdružení vyplácí úspěšným maturantům prospěchová stipendia, hradí ceny a odměny za soutěže organizované školou, podporuje finančně další aktivity školy.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

VÝBOR SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU BENEŠOV Z.S.

Předseda: JUDr. Ondřej Kuchař

Členové kontrolní komise:

 • předsedkyně kontrolní komise: Jitka Slunéčková

 • člen kontrolní komise: Mgr. Zdeněk Zahradníček

 • člen kontrolní komise: Ing. Ladislav Klavrza

ČLENOVÉ VÝBORU SDRUŽENÍ RODIČŮ

Členové výboru Sdružení rodičů při GBN

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 • Člen – rodič 1 žáka Gymnázia Benešov 500,‐ Kč

 • Člen – rodič 2 žáků Gymnázia Benešov 750,‐ Kč

 • Člen – rodič 3 žáků Gymnázia Benešov 1000,‐ Kč

 • Člen – rodič 4 žáků Gymnázia Benešov 1250,‐ Kč

 • Člen – příznivec Gymnázia Benešov 500,- Kč

 • Člen – právnická osoba 5000,- 

Členské příspěvky jsou splatné do 9. 12. 2022 bezhotovostní platbou na účet 360 882 1329/0800 vedený u České spořitelny.

DOKUMENTY