Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ČINNOSTI A VÝZNAMU SPOLKU

Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s. je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování rodičů a dalších zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a výuku žáků v Gymnáziu Benešov, a také přátel a příznivců Gymnázia Benešov.

Posláním spolku je zejména: 

Kromě členských příspěvků získává spolek k podpoře hlavní činnosti finanční prostředky z vedlejší činnosti jako je pronájem nebytových prostor, pořádání kulturních, společenských a vzdělávacích akcí apod.

Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku nebo pro podporu aktivit Gymnázia Benešov a jeho žáků. Trochu konkrétněji. Sdružení rodičů přispívá na akce organizované školou, např. příspěvek na dopravu na sportovní kurzy, příspěvek na vstupné na akce organizované školou apod., Sdružení vyplácí úspěšným maturantům prospěchová stipendia, hradí ceny a odměny za soutěže organizované školou, podporuje finančně další aktivity školy. 

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

VÝBOR SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI GYMNÁZIU BENEŠOV Z.S.

Předseda: Mgr. Daniel Štěpánek

Členové kontrolní komise:

ČLENOVÉ VÝBORU SDRUŽENÍ RODIČŮ

Členové výboru Sdružení rodičů při GBN

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 (návrh)

Členské příspěvky jsou splatné do 9. 12. 2023 bezhotovostní platbou na účet 360 882 1329/0800 vedený u České spořitelny.

DOKUMENTY