Gymnázium Benešov

KONTAKTY

Vedení školy

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Roman Hronek

311 444 621

hronek@gbn.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

RNDr. Eva Kuťáková

311 444 623

kutakova_eva@gbn.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Jakub Malý

311 444 622

maly_jakub@gbn.cz

Pedagogický sbor školy

PhDr. Renata Ballová

ballova@gbn.cz

311 444 644

vedoucí předmětové komise cizích jazyků

Mgr. Irína Beznosová

beznosova_irina@gbn.cz

311 444 450


Mgr. Petr Brabec

brabec@gbn.cz

311 444 662

Metodik a koordinátor ICT, třídní učitel v 1.B

PaedDr. Dana Dvořáková

dvorakova_dana@gbn.cz

311 444 644

vedoucí předmětové komise českého jazyka, třídní učitelka ve 2.B

Mgr. Zdeněk Dvořák

dvorak_zdenek@gbn.cz

311 444 641

vedoucí předmětové komise společenskovědních předmětů, třídní učitel ve 3.A, organizátor Filmového klubu

RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D.

sarka@gbn.cz

311 444 661

předsedkyně krajské komise Matematické olympiády Středočeského kraje, garant krajských kol kategorií A, B, C a P a členka úlohové komise MO

Mgr. Klára Hašková

haskova_klara@gbn.cz

311 444 616

pěvecký sbor školy, třídní učitelka v kvintě

Mgr. Darina Heřmanová

hermanova_darina@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Ivana Hnátová

hnatova@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Pavel Hoza

hoza@gbn.cz

311 444 640

esejista, prozaik a básník, organizátor Autorských čtení, spoluzakladatel Benešovského literárního festivalu, více

Hana Chawner

chawner_hana@gbn.cz

311 444 616

na mateřské dovolené

Mgr. Dana Jelínková

jelinkova_dana@gbn.cz

311 444 616

organizace veřejných sbírek na škole

Mgr. Jana Ježková

jezkova_jana@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Radim Klein

klein_radim@gbn.cz

311 444 650


Mgr. Jaroslava Koblerová

koblerova_jarka@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka ve 4.A

Mgr. Alena Králová

kralova_alena@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v kvartě, organizace Dějepisné olympiády na škole

Mgr. Hana Králová

kralova_hana@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Hana Krátká

kratka@gbn.cz

311 444 616

organizování akcí s Klubem mladého posluchače a s Klubem mladého diváka, třídní učitelka ve 2.A

Mgr. Bc. Petr Kureš

kures_petr@gbn.cz

311 444 634

organizace okresního kola Chemické olympiády kat. D

PhDr. Lenka Kurešová

kuresova_lenka@gbn.cz

311 444 641

třídní učitelka v primě B

Bc. Tomáš Lysoněk

lysonek_tomas@gbn.cz

311 444 661


Mgr. Alena Marešovská

maresovska_alena@gbn.cz

311 444 631

výchovný poradce, metodik prevence, organizátor PEER programu školy, adaptačních kurzů školy a Voskovky, třídní učitelka ve 4.B

Mgr. Pavel Mareš

mares_pavel@gbn.cz

311 444 635

vedoucí komise přírodovědných předmětů, kronika školy

Mgr. Šárka Nováková

novakova_sarka@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Magda Ošmerová

osmerova_magda@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Roman Palla

palla_roman@gbn.cz

311 444 642


Mgr. Lada Pavlíčková

pavlickova_lada@gbn.cz

311 444 650

předsedkyně předmětové komise tělesné výchovy, organizace sportovních a turistických kurzů na škole

Mgr. Jana Poláková

polakova_jana@gbn.cz

311 444 616

koordinátor EVVO, organizace Biologické olympiády na škole, třídní učitelka v sextě

Ing. Jitka Potančoková, Ph.D

potancokova_jitka@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Vladimír Prášek

prasek_vlada@gbn.cz

311 444 633

fotodokumentace školy, třídní učitel v 1.A

Mgr. Michaela Richterová

richterova_michaela@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v tercii

Mgr. Eliška Růžičková

ruzickova_eliska@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka ve 3.B

Mgr. Andrea Říčařová

ricarova_andrea@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v sekundě

Mgr. Marie Smetanová

smetanova_marie@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Markéta Stará

stara_marketa@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Jana Šeborová

seborova_jana@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Magdalena Šimonová

simonova_magda@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v primě A

Mgr. Pavla Šintalová

sintalova_pavla@gbn.cz

311 444 616

vedoucí předmětové komise anglického jazyka, organizace cambridgeských jazykových zkoušek PET, FCE, CAE, koordinátorka DofE programu

Mgr. Hana Škoulová

skoulova_hana@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Renata Šupková

supkova_renata@gbn.cz

311 444 653

třídní učitelka v septimě, vedoucí předmětové komise estetické výchovy

Mgr. Jana Šváchová

svachova@gbn.cz

311 444 616

koordinátor ŠVP, vedoucí předmětové komise matematiky, fyziky a informatiky, organizátor Matematického klokana na okrese Benešov a ve Středočeském kraji

Mgr. Luďka Turková

turkova@gbn.cz

311 444 635


Mgr. Vlasta Vidrnová

vidrnova_vlasta@gbn.cz

311 444 641

třídní učitelka v oktávě A

Mgr. Jana Zemanová

zemanova_jana@gbn.cz

311 444 616


Mgr. Věra Ziková

zikova_vera@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v oktávě B

Ostatní zaměstnanci školy

Marie Šímová

simova@gbn.cz

311 444 611

mzdová účetní

Diana Škvorová

skvorova_diana@gbn.cz

311 444 611

ekonomka školy

Marie Žížalová

zizalova@gbn.cz

311 444 612

účetní školy

Lucie Vacková

vackova_lucie@gbn.cz

311 444 660

laborantka v areálu VT, pověřenec GDPR

Stanislav Benovič

skolnik@gbn.cz

311 444 614

školník

Jitka Kučerová

kucerova_jitka@gbn.cz

311 444 634

laborantka v areálu CHE-BI

Helena Konejlová

úklid

Jana Novotná

úklid

Hana Klimešová

úklid

Jaroslav Kosík

úklid

Pavlína Adnacká

úklid