Gymnázium Benešov

KONTAKTY

Vedení školy

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Roman Hronek

311 444 621

hronek@gbn.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

RNDr. Eva Kuťáková

311 444 623

kutakova_eva@gbn.cz

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY

Mgr. Jakub Malý

311 444 622

maly_jakub@gbn.cz

Školní poradenské pracoviště 

Výchovný poradce

Mgr. Michaela Richterová

richterova_michaela@gbn.cz

311 444 655

třídní učitelka v kvintě, organizátor adaptačních dnů a kurzů

Metodik prevence

Mgr. Alena Marešovská

maresovska_alena@gbn.cz

311 444 631

organizátor PEER programu školy, adaptačních kurzů školy a Voskovky

Školní psycholog

PhDr. Radmila Pikorová

psycholog@gbn.cz

311 444 677

Pedagogický sbor školy

PhDr. Renata Ballová

ballova@gbn.cz

311 444 644

vedoucí předmětové komise cizích jazyků, třídní učitelka v 1.B

Mgr. Irína Beznosová

beznosova_irina@gbn.cz

311 444 450

Mgr. Petr Brabec

brabec@gbn.cz

311 444 662

Metodik a koordinátor ICT

Ing. Tomáš Brož

broz_tomas@gbn.cz

311 444 633

třídní učitel v sekundě A

PaedDr. Dana Dvořáková

dvorakova_dana@gbn.cz

311 444 644

vedoucí předmětové komise českého jazyka, třídní učitelka ve 4.B

Mgr. Zdeněk Dvořák

dvorak_zdenek@gbn.cz

311 444 641

vedoucí předmětové komise společenskovědních předmětů, organizátor Filmového klubu

RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D.

sarka@gbn.cz

311 444 661

předsedkyně krajské komise Matematické olympiády Středočeského kraje, garant krajských kol kategorií A, B, C a P a členka úlohové komise MO 

Mgr. Klára Hašková

haskova_klara@gbn.cz

311 444 616

pěvecký sbor školy, třídní učitelka v septimě

Mgr. Darina Heřmanová

hermanova_darina@gbn.cz

311 444 616

lektorka programu DofE

Mgr. Ivana Hnátová

hnatova@gbn.cz

311 444 616

astronomická olympiáda

Mgr. Pavel Hoza

hoza@gbn.cz

311 444 640

esejista, prozaik a básník, organizátor Autorských čtení, spoluzakladatel Benešovského literárního festivalu, více

Bc. Hana Chawner

chawnerova_hana@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka ve 3.A

Mgr. Monika Janíková

janikova_monika@gbn.cz

311 444 633

třídní učitelka v sekundě B

Mgr. Dana Jelínková

jelinkova_dana@gbn.cz

311 444 616

organizace veřejných sbírek na škole 

Mgr. Jana Ježková

jezkova_jana@gbn.cz

311 444 616

Mgr. Radim Klein

klein_radim@gbn.cz

311 444 650

Mgr. Jaroslava Koblerová

koblerova_jarka@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v 1.A

Mgr. Alena Králová

kralova_alena@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v sextě, organizace Dějepisné olympiády na škole

Mgr. Hana Králová

kralova_hana@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v 2.B

Mgr. Hana Krátká

kratka@gbn.cz

311 444 616

organizování akcí s Klubem mladého posluchače a s Klubem mladého diváka, třídní učitelka ve 4.A

Mgr. Bc. Petr Kureš

kures_petr@gbn.cz

311 444 634

organizace okresního kola Chemické olympiády kat. D

PhDr. Lenka Kurešová

kuresova_lenka@gbn.cz

311 444 641

třídní učitelka v tercii B

Mgr. Tomáš Lysoněk

lysonek_tomas@gbn.cz

311 444 661

Mgr. Pavel Mareš

mares_pavel@gbn.cz

311 444 635

vedoucí komise přírodovědných předmětů, kronika školy

Mgr. Šárka Nováková

novakova_sarka@gbn.cz

311 444 616

Mgr. Magda Ošmerová

osmerova_magda@gbn.cz

311 444 616

Mgr. Roman Palla

palla_roman@gbn.cz

311 444 642

třídní učitel ve 3.B

Mgr. Lada Pavlíčková

pavlickova_lada@gbn.cz

311 444 650

předsedkyně předmětové komise tělesné výchovy, organizace sportovních a turistických kurzů na škole, lektorka programu DofE

Mgr. Derek Pilous, Ph.D.

pilous_derek@gbn.cz

311 444 633

Mgr. Jana Poláková

polakova_jana@gbn.cz

311 444 616

koordinátor EVVO, organizace Biologické olympiády na škole, třídní učitelka v oktávě

Ing. Jitka Potančoková, Ph.D.

potancokova_jitka@gbn.cz

311 444 616

Mgr. Eliška Růžičková

ruzickova_eliska@gbn.cz

311 444 631

Mgr. Veronika Řeháková

rehakova_veronika@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v kvartě

Mgr. Andrea Říčařová

ricarova_andrea@gbn.cz

311 444 632

na mateřské dovolené

RNDr. Veronika Říhová

rihova_verca@gbn.cz

311 444 616

Mgr. Marie Smetanová

smetanova_marie@gbn.cz

311 444 616

Mgr. Markéta Stará

stara_marketa@gbn.cz

311 444 616

Mgr. Jana Šeborová

seborova_jana@gbn.cz

311 444 616

Mgr. Tereza Šemberová

semberova_tereza@gbn.cz

311 444 635

Mgr. Pavla Šintalová

sintalova_pavla@gbn.cz

311 444 616

vedoucí předmětové komise anglického jazyka, koordinátorka DofE programu, organizace Cambridgeských jazykových zkoušek PET, FCE, CAE

Mgr. Hana Škoulová

skoulova_hana@gbn.cz

311 444 616

třídní učitelka v 2.A, lektorka programu DofE

Mgr. Renata Šupková

supkova_renata@gbn.cz

311 444 653

třídní učitelka v oktávě, vedoucí předmětové komise estetické výchovy

Mgr. Jana Šváchová

svachova@gbn.cz

311 444 616

koordinátor ŠVP, vedoucí předmětové komise matematiky, fyziky a informatiky, organizátor Matematického klokana na okrese Benešov a ve Středočeském kraji

Mgr. Luďka Turková

turkova@gbn.cz

311 444 635

Mgr. Vlasta Vidrnová

vidrnova_vlasta@gbn.cz

311 444 641

Mgr. Jana Zemanová

zemanova_jana@gbn.cz

311 444 616

Ing. Věra Ziková

zikova_vera@gbn.cz

311 444 616

Ostatní zaměstnanci školy 

Lucie Vacková

vackova_lucie@gbn.cz

311 444 660

laborantka v areálu VT, pověřenec GDPR

Diana Škvorová

skvorova_diana@gbn.cz

311 444 611

mzdová účetní

Jitka Kupšová

kupsova_jitka@gbn.cz

311 444 612

účetní školy

Jitka Kučerová

kucerova_jitka@gbn.cz

311 444 634

laborantka v areálu CHE-BI

Stanislav Benovič

skolnik@gbn.cz

311 444 614

školník

Věra Kladivová

úklid

Pavlína Adnacká

úklid

Jana Novotná

úklid

Hana Klimešová

úklid

Jaroslav Kosík

úklid