Gymnázium Benešov

ŠKOLSKÁ RADA

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY

  • Mgr. Zdeněk Zahradníček, zástupce zřizovatele,

  • Ing. Tomáš Beneš, MBA, zástupce zřizovatele (člen Zastupitelstva Středočeského kraje),

  • Alena Dřízalová, zástupce rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků,

  • JUDr. Ondřej Kuchař, zástupce rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků,

  • Mgr. Pavel Hoza, zástupce pedagogického sboru školy,

  • Mgr. Petr Brabec, zástupce pedagogického sboru školy.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

DOKUMENTY ŠKOLSKÉ RADY