Gymnázium Benešov

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

PSYCHOLOGICKÁ PRVNÍ POMOC PRO RODIČE, STUDENTY I VYUČUJÍCÍ

A) AKUTNÍ POMOC

1) KRIZOVÉ CENTRUM RIAPS 

Centrum sociálních služeb Praha 

Chelčického 39/842, 130 00 Praha 3, 

☏ +420 222 586 768

riaps@csspraha.cz

webové stránky

nabízí:

Služby pro osoby v krizi

Nepřetržité ambulantní a pobytové služby pro osoby v akutní krizi

NEPŘETRŽITÁ POMOC 24 HODIN DENNĚ (přítomen psychiatr, psycholog + pomoc “na telefonu”)

2) PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY

Telefonická a online krizová pomoc 

☏ +420 222 580 697

linka.duvery@csspraha.cz

chat-pomoc.cz

webové stránky

nabízí:

Sociálně právní poradenství; služby pro osoby ohrožené domácím násilím; služby pro osoby bez domova; psychologické poradenství a rodinná terapie, služby související se zabydlováním, azylové domy; primární prevence, ...

3) NEPANIKAŘ!

Webové stránky + mobilní aplikace pro Android i iOS + telefonické linky 1. pomoci s neomezeným provozem.

webové stránky

(zde si můžete stáhnout app. do mobilního zařízení)

nabízí:

7 základních modulů 

DEPRESE, ÚZKOST/PANIKA, SEBEPOŠKOZOVÁNÍ, MYŠLENKY NA SEBEVRAŽDU, PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY, MOJE ZÁZNAMY, KONTAKTY NA ODBORNOU POMOC

4) OPATRUJ SE!

Webové stránky  vytvořené odborníky z Národního ústavu duševního zdraví.

nabízí: 

rady, kontaktní linky, testy, psychohygienické návody pro všechny věkové skupiny

5) ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 

stálý telefon 155

pacient je zajištěn a odvezen na nejbližší dětské\interní oddělení; po ošetření je rozhodnuto o dalším postupu

B) VYHLEDÁNÍ VHODNÉHO ODBORNÍKA PRO DLOUHODOBĚJŠÍ TERAPII

1) VAŠE ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

VZP, Seznam terapeutů pro Středočeský kraj

Zde najdete aktuální kontakty na psychiatry (lékař), psychology (absolvent magisterského studia psychologie) a psychoterapeuty (různá odbornost a certifikace), kteří mají smlouvu s VZP (odkaz je pro Středočeský kraj, ale snadno lze v nastavení vyhledávání zadat jiný region, např. Praha).

2) DALŠÍ KONTAKTY V OBLASTI BENEŠOV 

(KONTAKTY AKTUÁLNÍ K 29. 5. 2022, zdroj: internet)

3) V ORDINACI SVÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Vaše praktická lékařka/Váš praktik má kontakty a doporučení na odborníky, se kterými spolupracuje.

4) V NAŠÍ ŠKOLE

metodička prevence školy Mgr. Alena Marešovská

výchovná poradkyně školy Mgr. Michaela Richterová

vedení školy Mgr. Roman Hronek, RNDr. Eva Kuťáková, Mgr. Jakub Malý

třídní profesorky/profesoři jednotlivých tříd

RÁDI VÁS VYSLECHNEME, RÁDI VÁM POMŮŽEME, RÁDI VÁM PORADÍME

VAŠE DĚTI JSOU I NAŠE (alespoň na chvíli) 

V Benešově 29. 5. 2022

Zpracovala: Mgr. Michaela Richterová