Gymnázium Benešov

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

KONTAKTY

Poruchy učení

Mgr. Michaela Richterová

311 444 616

richterova_michaela@gbn.cz

Rizikové chování

Mgr. Alena Marešovská

311 444 631

maresovska_alena@gbn.cz

Školní psycholog

PhDr. Radmila Pikorová

311 444 677

psycholog@gbn.cz

(materiály zpracované výchovnou poradkyní Mgr. Michaelou Richterovou)

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRO RODIČE A PEDAGOGY

NEVÍTE, KAM PO MATURITĚ?

KARIERKO.CZ - kariérní platforma pro studenty

NAJDI VŠ - kompletní databáze českých a slovenských vysokých škol

VYSOKÉ ŠKOLY CZ - informace pro správný výběr vysoké školy

GAUDEAMUS - veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání

INFOABSOLVENT - informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

NÁRODNÍ KVALIFIKACE CZ - národní soustava kvalifikací

KAM PO MATURITĚ CZ - testy, přijímačky, nulté ročníky

JE INTERNET BEZPEČNÝ?

DIGITÁLNÍ STOPA projekt společnosti CZ.NIC

BEZPEČNÝ INTERNET CZ užitečné rady pro vaše bezpečné chování na internetu

BEZPEČNĚ ON LINE CZ stránky pro všechny zájemce o bezpečný internet

ADIKTOLOGICKÁ PORADNA CZ odborné poradenství v oblasti závislostí

KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET videa, rady, videokurzy, pomocné materiály pro rodiče, žáky i pedagogy

DESET PRAVIDEL INTERNETOVÉ ETIKETY

NEBUĎ OBĚŤ CZ rizika internetu a komunikačních technologií