Gymnázium Benešov

ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA

Školní knihovna disponuje více než 7000 svazky beletrie a poezie a je podle finančních možností školy průběžně doplňována novými tituly. Studenti si zde tudíž mohou vypůjčit nejen doporučenou četbu, ale i některé z čerstvých novinek knižního trhu.

Knihobudka – umístěná v chodbě před knihovnou – nabízí možnost vybrat si a ponechat kteroukoliv ze zde vystavených knih. Zároveň je možné dát sem k dispozici knihy už přečtené případným dalším zájemcům.

Knihovna je přístupná každý den během velké přestávky.

PhDr. Dana Dvořáková, správce knihovny