Gymnázium Benešov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

SEZNAMY PŘIJATÝCH STUDENTŮ KE STUDIU ve školním roce 2023/2024

první A - první B

formát pdf

ADAPTAČNÍ KURZ A ADAPTAČNÍ DEN (bude doplněno)

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023

ČTYŘLETÉ STUDIUM

obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté)

OSMILETÉ STUDIUM

obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (osmileté)

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2022/23

ČTYŘLETÉ STUDIUM

obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté)

OSMILETÉ STUDIUM

obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (osmileté)

V Benešově 31. 1. 2023

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2022/23

Do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (4leté) bereme 2 třídy (celkem 60 žáků z 9. tříd ZŠ).

Do oboru 79-41-K/81 Gymnázium (8leté) bereme 1 třídu (celkem 30 žáků z 5. tříd ZŠ).

Přihlášky je třeba doručit do 1. března 2023, nepožadujeme lékařské potvrzení.

Na hodnocení přijímacího řízení mají vliv

Termíny přijímacích zkoušek:      

Náhradní termíny přijímacích zkoušek byly MŠMT stanoveny na 10. a 11. května 2023.

Den otevřených dveří pořádáme 25. 1. 2023 (středa) od 15:00 do 17:00 hodin

Nepořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, ale jsme zkušební místo Přijímaček nanečisto, které organizuje společnost SCIO (bližší informace a přihlášky na www.scio.cz). 

Přesná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2023.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Český jazyk - požadavky na příjímací zkoušky (PDF, 409 kB)

Matematika - požadavky na přijímací zkoušky (PDF, 394 kB)

SEZNAMY PŘIJATÝCH STUDENTŮ KE STUDIU ve školním roce 2022/2023

prima A - prima B - první A - první B

formát pdf

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022

ČTYŘLETÉ STUDIUM

obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté)

OSMILETÉ STUDIUM

obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (osmileté)

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2021/22

ČTYŘLETÉ STUDIUM

obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium (čtyřleté)

OSMILETÉ STUDIUM

obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium (osmileté)

V Benešově 31. 1. 2022

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2021/22

Do oboru 79-41-K/41 Gymnázium (4leté) bereme 2 třídy (celkem 60 žáků z 9. tříd ZŠ).

Do oboru 79-41-K/81 Gymnázium (8leté) bereme 2 třídy (celkem 60 žáků z 5. tříd ZŠ).

Přihlášky je třeba doručit do 1. března 2022, nepožadujeme lékařské potvrzení.

Na hodnocení přijímacího řízení mají vliv

Termíny přijímacích zkoušek:      

Náhradní termíny přijímacích zkoušek byly MŠMT stanoveny na 10. a 11. května 2022.

Den otevřených dveří pořádáme 26. 1. 2022 (středa) od 15:00 do 17:00 hodin

Nepořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, ale jsme zkušební místo Přijímaček nanečisto, které organizuje společnost SCIO (bližší informace a přihlášky na www.scio.cz). 

Přesná kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. 1. 2022.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Český jazyk - požadavky na příjímací zkoušky (PDF, 402 kB)

Matematika - požadavky na přijímací zkoušky (PDF, 298 kB)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ: OBECNÉ DOKUMENTY

SEZNAMY PŘIJATÝCH ŽÁKŮ