Gymnázium Benešov

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

SEZNAMY PŘIJATÝCH STUDENTŮ DO ČTYŘLETÉHO OBORU STUDIA

TŘÍDA 1.A

obor 79-41-K/41

PDF, 18 kB

TŘÍDA 1.B

obor 79-41-K/41

PDF, 18 kB

INFORMACE K NADCHÁZEJÍCÍMU ŠKOLNÍMU ROKU

ČTYŘLETÉ STUDIUM

obor 79-41-K/41

Složka s 5 dokumenty

OSMILETÉ STUDIUM

obor 79-41-K/81

Složka s 5 dokumenty

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ČTYŘLETÉ STUDIUM

obor 79-41-K/41

PDF, 86 kB

OSMILETÉ STUDIUM

obor 79-41-K/81

PDF, 106 kB

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2023/24

Do oboru 

79-41-K/41

Gymnázium (4leté)

Bereme 2 třídy 

(celkem 60 žáků z 9. tříd ZŠ)

Na hodnocení přijímacího řízení mají vliv:

a) výsledky přijímacích zkoušek z ČJ, M (CERMAT)

b) hodnocení prospěchu na ZŠ (profilové předměty ČJ, CJ, M, D, F, přírodopis)

c) bonifikace za úspěšné výsledky v předmětových vědomostních soutěžích

Termíny přijímacích zkoušek:

12. (pátek) a 15. (pondělí) dubna 2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (ČTYŘLETÉ)

formát PDF (180 kB)

Do oboru 

79-41-K/81 

Gymnázium (8leté)

Bereme 1 třídu 

(celkem 30 žáků z 5. tříd ZŠ)

Na hodnocení přijímacího řízení mají vliv:

a) výsledky přijímacích zkoušek z ČJ, M (CERMAT) 

b) hodnocení prospěchu na ZŠ (profilové předměty ČJ, CJ, M, přírodověda)Termíny přijímacích zkoušek:

16. (úterý) a 17. (středa) dubna 2024

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (OSMILETÉ)

formát PDF (177 kB)

Náhradní termíny přijímacích zkoušek byly MŠMT stanoveny na 29. a 30. dubna 2024.

Den otevřených dveří pořádáme 31. 1. 2024 (středa) od 15:00 do 17:00 hodin.

Nepořádáme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám, ale jsme zkušební místo Přijímaček nanečisto, které organizuje společnost SCIO (bližší informace a přihlášky na www.scio.cz). 

DALŠÍ INFORMACE:

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Český jazyk - požadavky na příjímací zkoušky (PDF, 409 kB)

Matematika - požadavky na přijímací zkoušky (PDF, 394 kB)

Pro přijaté studenty do prvního ročníku a primy pořádáme před zahájením studia adaptační kurz.