Gymnázium Benešov

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Gymnázium, Benešov, Husova 470, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Střední škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR.

Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem školy je Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 21 Praha.

 1. Organizační struktura

organizační struktura Gymnázia Benešov ve formátu PDF

 1. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Husova 470, 256 01, Benešov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Husova 470, 256 01, Benešov

4.3 Úřední hodiny: pracovní dny, 7:00 až 15:00 hod.

4.4 Telefonní čísla: 311 444 611, 311 444 612

4.5 Čísla faxu: -

4.6 Adresa internetové stránky: www.gbn.cz

4.7 Adresa e-podatelny:

 • gymnazium@gbn.cz (úřední emailová adresa)

 • 3bmx7xh (datová schránka)

4.8 Další elektronické adresy: na stránce KONTAKTY

 1. Případné platby lze poukázat

na účet 475260287/0100 KB v Benešově

61 664 707

 1. DIČ

subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty

 1. Hlavní dokumenty

Školní vzdělávací program, učební plány, Školní řád

 1. Žádost o informace

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

 1. Opravné prostředky

Opravné prostředky

 1. Formuláře

Formuláře

 1. Popisy postupů - návody na řešení životních situací

Popisy postupů – návody pro řešení životních situací - na Portálu veřejné správy

 1. Přehled nejdůležitějších právních předpisů

Základní právní předpisy

 1. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací

 1. Výroční zprávy (dle zák. č. 106/1999 Sb.)

Výroční zprávy školy

 1. Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Informace o zpracování osobních údajů