Gymnázium Benešov

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Šablony pro  a VOŠ II - GBN 2019 (10_2019 - 03_2022)

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016517

Období realizace: říjen 2019 - březen 2022

Další informace:

Další podrobnosti o projektu najdete na stránkách Evropského sociálního fondu.

Šablony GBN 2017 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I (07_2017 - 07_2019)

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007865

Období realizace: červenec 2017 - červenec 2019

Výzva č. 57 - Blend-learning na GBN (04_201- 12_2016)

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0420

Období realizace: duben 2016 - prosinec 2016

Výzva č. 56 - Podpora výuky cizích jazyků na Gymnáziu Benešov (04_201- 12_2016)

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2356

Období realizace: duben 2016 - prosinec 2016

Kdo jiný? (06_2013 - 09_2014)

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0119

Období realizace: červen 2013 - září 2014

Stručný obsah projektu:

Současná etapa projektu Kdo jiný? je realizována za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Středočeského kraje. Během realizačního období (červen 2013 – září 2014) projektu s názvem „Kdo jiný? Posilování podnikatelských dovedností žáků ve Středočeském kraji prostřednictvím občanské angažovanosti (CZ.1.07/1.1.32/02.0119)“ vznikne příručka Týmové projekty jako forma projektového vyučování, která se bude zabývat realizací týmového projektu, projektovými formami, akcemi a nástroji, tedy tím, jak začlenit týmový projekt do výuky apod. Dále vyjde i příručka pro žáky. Nedílnou součástí projektu je právě podpora a realizace žákovských týmových projektů.

Do projektu se zapojily dvě třídy Gymnázia Benešov. Pro žáky realizující týmový projekt se budou konat během školního roku dvě víkendová setkání s workshopy. Na konci školního roku (červen 2014) proběhne přehlídka žákovských týmových projektů, kde budou mít žáci možnost prezentovat svoje aktivity. V neposlední řadě vzniknou tři nové audiovizuální lekce s tématem občanského aktivismu a bude připraven i seminář pro učitele, jak s těmito lekcemi pracovat.

Mgr. Pavel Mareš

Inovace ve vzdělávání na gymnáziu (09_2012 - 08_2014)

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0886

Období realizace: září 2012 - srpen 2014

Stručný obsah projektu:

Gymnázium Benešov v souladu s moderními trendy ve výuce v Evropě se rozhodlo zvýšit kvalitu výuky v těchto oblastech:

 • I-2 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

 • II-1 Individualizace výuky cizích jazyků

 • II-3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

 • II-5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí

 • III-1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií.

 • III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

 • IV-1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti.

 • VI-2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.

 • VI-3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků.

Cíl bude naplněn realizací výstupů výše uvedených šablon školení pedagogických pracovníků, tvorbou DUMů a individualizací výuky.

Pro realizaci a pilotní ověření výuky bude zakoupeno potřebné vybavení a zařízení.

Potřebnost projektu:

V souvislosti s implementací školské kurikulární reformy na Gymnáziu Benešov dlouhodobě klademe důraz na modernizaci a zvyšování kvality a efektivity vzdělávání. Podporujeme především 3 oblasti:

 1. implementaci moderních informačních technologií do výuky,

 2. aplikaci inovativních pedagogických metod,

 3. rozvoj dovedností v oblastech komunikace a zvládání kázně žáků.

Naše zkušenosti potvrzují zájem žáků o využívání IT ve výuce, jako o vysoce atraktivní způsob výuky. Důležité je rovněž klást důraz na výrazné zapojení praktických dovedností do výuky, které podpoří uplatnění žáků na trhu práce po ukončení absolvování studia.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení využívání digitálních technologií ve výuce. Podpořeno bude cca 450 žáků. Prospěch ze zapojení do projektu bude mít cca 20 pedagogů.

Konečným výsledkem projektu bude zvýšená dovednost práce učitelů i studentů s novými technologiemi, posuneme školu v celkovém používání digitálních technologií. Tato změna se odrazí nejen hodnocení na portále RVP, ale i v každodenním životě školy.

Výstupy:

V rámci šablony III/2 byly vytvořeny tyto DUM:

1. Využívání ICT Stereometrie

byly vytvořeny 3 sady DUM po 20 vzdělávacích materiálech v tématech

 1. Sada pro demonstraci konstrukčních postupů v perspektivě

 2. Podpora tématu Polohování a metrické vztahy ve stereometrii

 3. Vlastnosti těles a ploch

Modely vytvořené v prostředí Geogebra lze volně spouštět po nainstalování tohoto prostředí (pro školy volně dostupné).

Modely vytvořené v Cabri 3D lze pro demonstraci spouštět ve zkušební verzi programu, plnohodnotné využití je podmíněno zakoupením licence. Pdf vytvořených materiálů obsahují ilustrační screenshoty vytvořených dynamických modelů.

2. Využívání ICT Fyzika ISES

byla vytvořena 1 sada DUM 20 vzdělávacích materiálů pro laboratorní práce z fyziky (20 souborů) v tématech:

 1. Mechanika

 2. Elektřina a magnetismus

 3. Fyzikální obraz světa

3. Využívání ICT Fyzika - testy v Edubázi

byla vytvořena

1 sada DUM 20 vzdělávacích materiálů testů z Mechaniky.

1 sada DUM 20 vzdělávacích materiálů testů z Elektřiny a magnetismu

1 sada DUM 20 vzdělávacích materiálů testů z Moderní fyziky

DUM je vytvořen v prostředí EDUBASE s přímým přístupem z internetu s možností vyhodnocení.

4. Využívání ICT Geogebra

byly vytvořeny 2 sady DUM po 20 vzdělávacích materiálech v tématech:

 1. Matematika - Analytická geometrie, Lineární AG

 2. Matematika - Analytická geometrie, Kvadratické útvary

 3. Matematika - Planimetrie

Modely vytvořené v prostředí Geogebra lze volně spouštět po nainstalování tohoto prostředí (pro školy volně dostupné).

5. Využívání ICT Zeměpis

byla vytvořena

1 sada DUM o 20 vzdělávacích materiálech v tématu Mimoevropské regiony

1 sada DUM o 20 vzdělávacích materiálech v tématu Evropské regiony

1 sada DUM o 20 vzdělávacích materiálech v tématu Regiony ČR


Informace pro školy je na vyžádání u autorů DUM:

FYZIKA - Mgr. Petr Brabec, brabec@gbn.cz, tel.: 311 444 662

FYZIKA - Mgr. Jakub Malý, maly_jakub@gbn.cz, tel.: 311 444 633

GEOGEBRA - RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D., sarka@gbn.cz, tel.: 311 444 661

STEREOMETRIE - RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D., sarka@gbn.cz, tel.: 311 444 661

ZEMĚPIS - Mgr. Pavel Mareš, mares_pavel@gbn.cz, tel.: 311 444 635

Materiály pro nové tisíciletí (07_2012 - 06_2014)

Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/35.0009

Období realizace: červenec 2012 - červen 2014

Další informace:

V databázi výstupů projektů Operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost".

Zavádění moderních technologií a dalších inovací na Gymnáziu Benešov (06_2009 - 04_2011)

Číslo projektu: CZ.1.15/3.2.00/25.00450

Období realizace: červen 2009 - duben 2011

Další informace:

Naše škola v závěru roku 2008 podala žádost o finanční prostředky z Regionálního operačního programu Střední Čechy, který je dotován Evropskou unií, tj. Evropským fondem pro regionální rozvoj a spolufinancován Středočeským krajem. Žádost byla vyhodnocena jako úspěšná a mohl tak být zahájen projekt s názvem „Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce“ za zhruba 8.300.000 Kč. Realizace projektu je načasována do období červen 2009 – duben 2011 a přinese škole, studentům i pedagogům mnoho pozitivních změn. Cílem projektu je zavedení moderních technologií do všech vyučovacích předmětů. Škola chce dát všem učitelům možnost využít svého odborného potenciálu a výuku vést v souladu se současnými trendy.

Druhá etapa probíhala od konce roku 2009 do jarních měsíců roku 2010. Byl zakoupen systém ISES pro moderní výuku fyziky, dále jsme pořídili digitální jazykovou laboratoř s distribucí audia i videa a 4 interaktivní tabule. Byl zakoupen hlasovací systém a moderní binokulární mikroskop pro biologii. Odborná učebna německého jazyka byla vybavena novým bezdrátovým přenosem audia.

Na konci roku 2010 proběhla poslední třetí etapa. Bylo pořízeno 5 projekcí do odborných učeben, pracovny VT byly vybaveny novými počítači, učitelé pro přípravu na výuku obdrželi 8 ks nových notebooků. Nová barevná tisková centra s možností scanování do mailů nahradila starší tiskárny. Byl zakoupen SW pro podporu výuky grafiky.

RNDr. Jan Kolouch, metodik ICT, vedoucí projektu