ROBOSOUTĚŽ pro SŠ Školní rok 2022-2023

Zvítězili jsme ve 4. kole ROBOSOUTĚŽE 2022

I v tomto školním roce jsme měli zastoupení v soutěži pořádané a organizované FEL ČVUT v Praze s názvem Robosoutěž. Tentokrát Gymnázium Benešov reprezentoval tým složený ze studentů 2.A (Matyáš Zvěřina, Adam Šintal, Jan Vokněr s názvem 10!) a tři týmy tvořené studenty septimy. Vojtěch Ponrt, Tomáš Láznička, Vojtěch Nevan s názvem Fyzoti, Dominik Havelka, Ondřej Hrabě s názvem Rytíři eliptického stolu a Vojtěch Dušánek, Jakub Švarc, Jiří Skála s názvem Fantastická věc.

Všechny skupiny řešily úlohu Basketbal, kdy sestavený robot musel z hracího plánu v daném časovém limitu sebrat co nejvíce míčků a naházet je do basketbalového koše.

V letošním roce jsme byli nalosováni do 4. základního kola, které se konalo 25. listopadu 2022 v Zengerově posluchárně FEL ČVUT v Praze na Karlově. Největšího úspěchu dosáhl tým Fantastická věc, který celé základní kolo vyhrál a postoupil do finálového kola, v kterém obsadil konečné 27. místo ze 130 družstev z celé ČR. Gratulujeme.

Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a věříme, že v příštím roce dosáhneme ještě lepších výsledků.

Mgr. Petr Brabec, učitel fyziky

Účastníci 4. základního kola z GBN
Vlastní soutěž
Vítězové "Fantastická věc"