Gymnázium Benešov

PROGRAM EXCELENCE

Co je PROGRAM EXCELENCE SŠ?

Na začátku každého školního roku vyhlašuje MŠMT rozvojový program „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích – Excelence středních škol".

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o talentované žáky na středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků nad rámec školních vzdělávacích programů.

Střední školy získají v závislosti na úspěšnosti svých žáků na krajských, ústředních a mezinárodních kolech vybraných soutěží body (krajská kola je mají do šestého místa, ústřední kola dostává 30 % účastníků, vítězové krajských a ústředních kol – obdrží ještě body za umístění do 3. místa, mezinárodní kola – ohodnoceni jsou všichni účastníci). Podle jejich počtu obdrží školy v následujícím roce finanční prostředky do fondu mzdových prostředků na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen za výsledky v soutěži.

Umístění Gymnázia Benešov

Školní rok 2016/2017

"Jsme druhá nejlepší škola ve Středočeském kraji."

Mgr. Roman Hronek – ředitel školy

Školní rok 2015/2016

"I ve školním roce 2015/2016 se studentům našeho gymnázia v předmětových soutěžích dařilo. V programu Excelence středních škol bylo Gymnázium Benešov druhé nejúspěšnější ze středočeských škol."

Mgr. Roman Hronek - ředitel školy

Školní rok 2014/2015

"Gymnázium Benešov je opět nejlepší ve Středočeském kraji."

Mgr. Roman Hronek – ředitel školy

Školní rok 2013/2014

"Jsme druhá nejlepší škola ve Středočeském kraji."

Mgr. Roman Hronek – ředitel školy

Školní rok 2011/2012

"Gymnázium Benešov je nejlepší škola ve Středočeském kraji."

Mgr. Zdeněk Zahradníček - ředitel školy