Gymnázium Benešov

ÚSPĚCHY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

Školní rok 2021/2022

Jakub Pelc, Stanislav Sadílek a Ondřej Dolejš (družstvo 8A8) 1. místo v republikovém finále Energetické olympiády

Sarah Kmotrasová, Štěpán Hroch (4A8) 3. místo v republikovém kole soutěže European Money Quiz

Ondřej Dolejš, Jakub Pelc, Standa Sadílek (8A8) 12. místo v republikovém finále ROBOSOUTĚŽE 2021 pro SŠ

Jakub Pelc (8A8) 17. místo v republikovém finále Astronomické olympiády kategorie AB

Ondřej Dolejš (8A8) 1. místo v krajském kole FO kat. A a účast v ústředním kole této soutěže

Klára Vladimíra Koubová (8B8) 1. místo v krajském kole Geologické olympiády kategorie B

Stanislav Sadílek (8A8) 2. místo v krajském kole FO kat. A a účast v ústředním kole této soutěže

Martin Hraba (3B) 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B

Štěpán Vojtěch (7A8) 6. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B

Vojtěch Dvořáček (7A8) 8. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B

Matyáš Zvěřina (1A) 5. až 6. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie D

Vojtěch Řada (1A8) 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie A

Martin Molitoris (1A8) 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie A

Filip Bláha (4A8) 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie C

Jan Urban (7A8) 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie D

František Koloros 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie E

Denisa Straková 1.  2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie F

Marek Matějka 1. až 2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády kategorie F

Martin Hraba (3B) 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie D

Martin Molitoris (1A8) 2. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z6

Tereza Klápová (2A8) 1. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z7

Vojtěch Řada (1A8) 2. až 4. místo v okresním kole Pythagoriády (6. roč.)

Bartoloměj Zvánovec (1B8) 2. až 4. místo v okresním kole Pythagoriády (6. roč.)

Amélie Foltýnová (2A8) 2. místo v okresním kole Pythagoriády (7. roč.)

Maja Nehasilová (3A8) 3. místo v okresním kole Pythagoriády (8. roč.)

Sarah Kmotrasová (4A8) 2. až 3. místo v okresním kole Pythagoriády (9. roč.)

Martin France (4A8) 2. místo v okresním kole Chemické olympiády kategorie D

Sarah Kmotrasová (4A8) 3. místo v okresním kole Chemické olympiády kategorie D

Školní rok 2020/2021

Školní rok 2020/2021 byl opět ovlivněn zrušením řady předmětových i sportovních soutěží. Velmi si ceníme účasti všech, kteří se do soutěží zapojili i práce pedagogů, kteří žáky podporovali a byli jim nápomocni s přihlašováním do online prostředí, kde soutěže probíhaly. V uskutečněných soutěžích se nejlépe umístili:

Kamila Kubánková (8A8) - 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie A, úspěšná řešitelka celostátního kola Biologické olympiády

Kateřina Skalová (8A8)vítěz celostátního kola literární soutěže "Co pro mě znamená svoboda" vyhlášené Senátem ČR

Družstvo septimy A 1. místo v celorepublikovém turnaji tříd ve finanční gramotnosti FinGrPlay, který proběhl rámci celosvětového snažení o zlepšování finančních znalostí Global Money Week

Klára Vladimíra Koubová (7B8) - 1. místo v krajském kole Geologické olympiády kategorie B

Jan Štěpánek (2A8) - 1. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády kategorie B

Gabriela Němcová (1A8) - 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie A

Barbora Štěpánová (1A8) - 1. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z6

Martin Hraba (2B) - 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie D

Gabriela Němcová (1A8) - 2. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z6

Ondřej Štěch (2A8) - 2. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z7

Jan Štěpánek (2A8) - 3. místo v okresním kole Matematické olympiády kategorie Z7

Patrik Barták (2B) - 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády kategorie D

Školní rok 2019/2020

Školní rok 2019/2020 byl ovlivněn uzavřením škol v druhém pololetí a zrušením řady předmětových i sportovních soutěží. Máme radost, že se žáci našeho Gymnázia (i přes tyto překážky) zúčastnili řady soutěží a předvedli své znalosti a dovednosti. V uskutečněných soutěžích se nejlépe umístili:

Julie Gbelcová a Zuzana Tomková (4A8) 1. místo v národním kole soutěže European Money Quiz, výborná reprezentace v evropském kole

Ondřej Kubánek (8A8) 1. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie A, 10. místo v národním kole Chemické olympiády

Karel Heger (8A8) 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie A, úspěšný řešitel celostátního kola Biologické olympiády

Kateřina Skalová (7A8) 1. místo v literární soutěži Studenti středočeskému kraji

Filip Bubla (4B) 2. místo v krajském kole Ekonomické olympiádě kategorie SŠ, účast v národním finále

Kamila Kubánková (7A8) 3. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie A

David Studzinski (7B8) 1. místo v okresním kole Dějepisné olympiády kategorie 

Jan Čáp (4A8) 1. místo v okresním kole Dějepisné olympiády kategorie 

Školní rok 2018/2019

Veronika Straková (oktáva) 3. místo v ústředním kole Soutěže ve španělském jazyce kat. II, 1. místo v krajském kole této soutěže

Kristián Matuštík (oktáva) 5. místo v celostátním kole Ekonomické olympiády, 1. místo v krajském kole této soutěže

Michal Jůza (oktáva) úspěšný řešitel celostátního kola Fyzikální olympiády kat. A, úspěšný řešitel krajského kola Fyzikální olympiády kat. A (4. místo), úspěšný řešitel krajského kola Matematické olympiády kat. A (4. místo)

Ondřej Kubánek (septima) úspěšný řešitel celostátního kola Chemické olympiády kat. A, 1. místo v krajském kole Chemické olympiády kat. A i B

Kamila Kubánková (sexta A) 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kat. B

Carolin Erica Monz (2B) 1. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce

Jakub Pelc (kvinta A) 2.  místo v krajském kole Astronomické olympiády kat. CD

Anna Holubářová (kvarta) 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády kat. EF

Anna Matoušková (4B) 2. místo v krajském kole Soutěže v ruském jazyce kat. II

Anna Anderlová (kvinta) 2. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce kat. I

Klára Vladimíra Koubová (kvinta B) 2. místo v krajském kole Geologické olympiády

Stanislav Sadílek (kvinta A) 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kat. D

Kamila Kubánková (sexta A) 3. místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce kat. IIIA

Erica Carolin Monz, Nguyen Anh, Prokop Jansa, Anna Tesaříková, Veronika Bezdíčková, Ondřej Kolín, Eliška Náprstková, Karolína Válová, Pavla Hvězdová, Tereza Vyhnalová získali 1. místo ve Středočeském kraji (7. místo v ČR a 17. místo v Evropě) v mezinárodní soutěži Best in Deutsch

Školní rok 2017/2018

Jonáš Vlasák (oktáva) stříbrná medaile z Mezinárodní biologické olympiády, 4. místo v ústředním kole Biologické olympiády kategorie A, 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie A

Michal Jůza (septima) účast na Evropské fyzikální olympiádě, 11. místo v ústředním kole Fyzikální olympiády kategorie A, 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B

Carolin Erika Monz (1A) 4. místo v ústředním kole Soutěže v německém jazyce kategorie III.B, 1. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce této kategorie

Dominik Starý (oktáva) 1. místo v krajském kole Astronomické olympiády kategorie AB

Ondřej Kubánek (sexta) 1. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie B a kategorie C

Kateřina Skalová (kvinta A) 1. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce kategorie I

Kamila Kubánková (kvinta A) 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie B

Karel Síbrt (čtvrtá B) 2. místo v krajském kole Soutěže v ruském jazyce kategorie IIB

Kryštof Volf (kvinta A) 2. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie C

Stanislav Sadílek (kvarta A) 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády kategorie EF

Julie Matějková (tercie) 2. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie C

Vojtěch Jareš (prima) 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády kategorie  A

Karel Heger (sexta) 3. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie B

Prokop Jansa (kvarta A) 3. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce kategorie IIB

Družstvo ve složení Jan Cháb (třetí A), Michal Jůza, Kristián Matuštík, Patrik Polach (všichni septima) 4. místo v ústředním kole Fyziklání online kategorie B

Družstvo ve složení Slavomír Bury (druhá A), Richard Fleischhans, Jonáš Vlasák (oba oktáva) 1. místo v krajském kole Ekologické olympiády

Školní rok 2016/2017

Jonáš Vlasák (septima) úspěšný řešitel celostátního kola Biologické olympiády kategorie A, 1. místo ve Středočeském kraji

Julie Matějková (sekunda) 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie D

Jan Svoboda (septima) 1. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie B

Dominik Starý (septima) 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B

Dominik Starý (septima) 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády kategorií AB

Prokop Jansa (tercie) 2. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce kategorie IIC

Kamila Kubánková (kvarta) 3. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce kategorie IIB

Veronika Straková (sexta) 3. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce kategorie II.

Gabriela Švejcarová (septima) 3. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce kategorie B2

Marie Pavlíčková (kvinta), Jonáš Vlasák (septima), Richard Fleischhans (septima) 3. místo v krajském kole Ekologické olympiády

Školní rok 2015/2016

Ondřej Babka (oktáva) bronzová medaile z mezinárodního kola Zeměpisné olympiády IGEO v Číně, 4. místo v celostátním kole, 1. místo ve Středočeském kraji

Ondřej Babka (oktáva) 1. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus, 1. místo ve Středočeském kraji

Družstvo oktávy 2. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže Eurorebus, 1. místo ve Středočeském kraji

Anna Horynová (2A) 2. místo v celostátním kole Recitační soutěže v německém jazyce

Natálie Šímová (oktáva) 6. místo v celostátním kole Soutěže ve španělském jazyce kategorie SŠII, 1. místo ve Středočeském kraji

Leona Miková (3B) 9. místo v celostátním kole Soutěže v ruském jazyce kategorie SŠI, 1. místo ve Středočeském kraji

Jakub Hradečný (oktáva) úspěšný řešitel celostátního kola Biologické olympiády kategorie A, 1. místo ve Středočeském kraji

Jonáš Vlasák (sexta) 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie B

Richard Fleischhans (sexta) 1. místo v krajském kole matematické olympiády kategorie B

Dominik Starý (sexta) 2. místo v krajském kole Astronomické olympiády kategorií AB a CD

Michal Jůza (kvinta) 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie D

Michal Jůza (kvinta) 2. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie C

Anna Tesaříková (kvinta) 2. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce

Iva Borkovcová (kvinta) 3. místo v krajském kole Soutěže ve španělském jazyce kategorie SŠI

Jitka Pallová (oktáva) 3. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie A

Školní rok 2014/2015

Pavla Bednářová (3B) 3. místo v celostátním kole Olympiády v Českém jazyce (II. kategorie), 2. místo ve Středočeském kraji

Anna Tesaříková (kvarta) 3. místo v celostátním kole Olympiády v Českém jazyce (I. kategorie) a vítězka krajského kola

Družstvo septimy 3. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS a vítězové krajského kola

Adam M. Chawner (kvarta) 4. místo v celostátním kole Soutěže v anglickém jazyce (kategorie IIC) a vítěz krajského kola

Kateřina Konrádová (oktáva) 5. místo v celostátním kole Soutěže ve španělském jazyce (kategorie SŠII) a vítězka krajského kola

Ondřej Babka (septima) 5. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS a vítěz krajského kola

Ondřej Babka (septima) 6. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády (kategorie D) a vítěz krajského kola

Družstvo VG 8. místo v celostátním kole Ekologické olympiády a vítězové krajského kola

Jan Foubík (septima) 20. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS a 5. místo v krajském kole

Družstvo kvarty 30. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS a 3. místo v krajském kole

Jonáš Vlasák (kvinta) 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie B

Radek Bumbálek (oktáva) 3. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie A

Michal Jůza (kvarta) 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie E

Marek Dřízal (4B) 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A

Radek Bumbálek (oktáva) 3. místo v kraji v soutěži Matematický klokan

Jan Chudan (kvarta) 2. místo v celostátním kole soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek

Anna Bambasová (kvarta) účast v celostátním kole soutěže v sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek

Vít Staša (kvinta) účast v celostátním kole soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov

Václav Beran (3B) účast v celostátním kole soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov

Pěvecký sbor Gymnázia Benešov vyhodnocen jako nejlepší v nesoutěžní kategorii soutěže pěveckých sborů Gymnasia cantant Brno

Školní rok 2013/2014

Adam Chawner (tercie) 1. místo v celostátním kole soutěže v anglickém jazyce kategorie IIC a vítěz krajského kola

Anna Koucká (kvarta) 2. místo v ČR v soutěži Matematický klokan kategorie Kadet a 1. místo ve Středočeském kraji

Ondřej Babka (sexta) 3. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS a vítěz krajského kola

Dominik Starý (kvarta) 3. místo v celostátním kole Astronomické olympiády kategorie EF

Karel Volf (kvarta) 4. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády kategorie C

Adam Tywoniak (oktáva B) 10. místo v celostátním kole Chemické olympiády kategorie A a vítěz krajského kola

Ondřej Babka (sexta) 11. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády kategorie D a vítěz krajského kola

Družstvo sexty (Ondřej Babka, Jakub Ballek, Jan Foubík) 12. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS a vítězové krajského kola

Barbora Chmielová (oktáva B) 27. místo v celostátním kole Biologické olympiády kategorie A

Filip Januš (oktáva A) 1. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie P

Jakub Hradečný (sexta) 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie B

Jonáš Vlasák (kvarta) 1. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie C

Petr Polášek (4B) 2. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie P

Filip Bartůněk (oktáva A) 2. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A

Jan Svoboda (kvarta) 2. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie D

Jan Pokorný (oktáva A) 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A

Štěpánka Tomášová (septima) 3. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie A

Barbora Pažitková (kvarta) 3. místo v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce kategorie A1

Karolína Petráčková (3A) 3. místo v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce kategorie B1

Adéla Vychopňová (kvarta) 3. místo v krajském kole soutěže v německém jazyce kategorie IIB

Jan Chudan (tercie) 3. místo v celostátním kole pěvecké soutěže "Karlovarský skřivánek" kategorie B

Školní rok 2012/2013

Adam Tywoniak (septima B) 1. místo v celostátním kole soutěže v německém jazyce a vítěz krajského kola

Anna Koucká (tercie) 2. místo v ČR v soutěži Matematický klokan kategorie Kadet a 1. místo ve Středočeském kraji

Adam Tywoniak (septima B) 4. místo v celostátním kole soutěže ve španělském jazyce a vítěz krajského kola

Adam Tywoniak (septima B) 4. místo v celostátním kole soutěže v latinském jazyce CERTAMEN LATINUM a vítěz zemského kola

Ondřej Babka (kvinta) 9. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS

Družstvo kvinty (Ondřej Babka, Jakub Ballek, Jan Foubík) 18. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS

Jan Foubík (kvinta) 22. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS

Martina Jalůvková (septima B) postup na celostátní přehlídku Soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov

Jan Chudan (sekunda) postup na celostátní přehlídku soutěže v sólovém zpěvu "Karlovarský skřivánek"

Filip Januš (septima A) 1. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie P

Adam Tywoniak (septima B) 1. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie B

Adéla Nguyenová (oktáva B) 2. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie A

Jakub Hradečný (kvinta) 2. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie B

Adam Tywoniak (septima B) 3. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce

Jan Pokorný (septima A) 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B

Jonáš Vlasák (tercie) 3. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie C

Školní rok 2011/2012

Ondřej Babka (kvarta) 1. místo v celostátní kole Zeměpisné olympiády a vítěz krajského kola

Adam Tywoniak (sexta B) 2. místo v celostátním kole Soutěže ve španělském jazyce a vítěz krajského kola

Ondřej Babka (kvarta) 2. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS a vítěz krajského kola

Družstvo kvarty (Ondřej Babka, Jan Foubík, Jakub Ballek) 2. místo v celostátním kole zeměpisné soutěže EUROREBUS a vítěz krajského kola

Adam Tywoniak (sexta B) 4. místo v celostátním kole soutěže v latinském jazyce CERTAMEN LATINUM

Jitka Pallová (kvarta) 8. místo v celostátním kole soutěže ve Středoškolské odborné činnosti obor biologie a 2. místo v krajském kole

Jan Mašek (oktáva) 1. místo v kategorii A a 2. místo v kategorii P krajského kola Matematické olympiády

Filip Bartůněk (sexta A) 1. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie C

Adéla Nguyenová (septima B) 2. místo v kategorii A krajského kola Matematické olympiády

Družstvo třídy 2B 1. místo v krajském kole soutěže „Středoškoláci a Evropa“

Adam Tywoniak (sexta B) 2. místo v krajském kole Soutěže v anglickém jazyce

Tereza Zacharieva (septima A) 2. místo v krajském kole Soutěže v ruském jazyce

Adam Tywoniak (sexta B) 2. místo v krajském kole Soutěže v německém jazyce

Filip Januš (sexta A) 2. místo v kategorii P krajského kola Matematické olympiády

Adam Tywoniak (sexta B) 2. místo v krajském kole Soutěže ve francouzském jazyce

Jitka Pallová (kvarta) 2. místo v krajském kole Biologické olympiády

Jakub Hradečný (kvarta) 3. místo v krajském kole Biologické olympiády

Anna Koucká (sekunda) 2. místo ve Středočeském kraji v mezinárodní soutěži Matematický klokan

Jan Hrabě (oktáva) 3. místo v krajském kole Logické olympiády

Jan Foubík (kvarta) 3. místo v krajském kole zeměpisné soutěže EUROREBUS

Veronika Straková, Michaela Novotná (prima) postup do národního finále soutěže Indiánská stezka a vítězky krajského kola

Jakub Hradečný, Jakub Ballek (oba kvarta) postup do národního finále soutěže Indiánská stezka a vítězové krajského kola

Kristýna Sekalová, Anna Koucká (obě sekunda) 3. místo v krajském kole soutěže Indiánská stezka

Jan Chudan (prima) 3. místo v celostátním kole soutěže "Karlovarský skřivánek" a 2. místo v krajském kole

Vít Staša (tercie) postup na celostátní přehlídku soutěže v uměleckém přednesu Wolkerův Prostějov

Školní rok 2010/2011

ANNA KOUCKÁ (prima) 1. místo v ČR v soutěži Matematický klokan kategorie Benjamin

JAN FOUBÍK (tercie) 1. místo v celostátním finále zeměpisné soutěže EUROREBUS kategorie  02 jednotlivci

ONDŘEJ BABKA (tercie) 2. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády kategorie C a vítěz krajského kola

KAREL VOLF (prima) 2. místo v celostátním kole Zeměpisné olympiády kategorie A a vítěz krajského kola

ADAM TYWONIAK (kvinta B) 4. místo v celostátním kole soutěže ve francouzském jazyce kategorie B1 a vítěz krajského kola

ADAM TYWONIAK (kvinta B) 5. místo v celostátním kole soutěže v německém jazyce kategorie III a vítěz krajského kola

JAN MAŠEK (septima) 19. místo v celostátním kole Matematické olympiády kategorie P a vítěz krajského kola

FILIP BARTŮNĚK (kvinta A) vítěz krajského kola Fyzikální olympiády kategorie D

ADÉLA NGUYENOVÁ (sexta B) 2. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie B

MARKÉTA HONZÍKOVÁ (septima) 2. místo v krajském kole soutěže ve francouzském jazyce kategorie B2

JAKUB HRADEČNÝ (kvarta) 2. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie C

ONDŘEJ BABKA (tercie) 3. místo v krajském kole soutěže v anglickém jazyce kategorie IIB

ADAM TYWONIAK (kvinta B) 3. místo v krajském kole soutěže v anglickém jazyce kategorie III

JAROSLAV CIMERMAN (třetí A) 3. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie B

LINDA TICHÁ (sexta B) 3. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie B

ADAM TYWONIAK (kvinta B) 3. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie C

DENISA MATOUŠKOVÁ (tercie) 3.  místo v krajském kole soutěže v sólovém zpěvu „Karlovarský skřivánek“ kategorie B

Školní rok 2009/2010

Zatím nebylo doplněno.

Školní rok 2008/2009

Zatím nebylo doplněno.

Školní rok 2007/2008

Zatím nebylo doplněno.

Školní rok 2006/2007

HANA DITRICHOVÁ (kvarta) 3. místo v celostátním kole Olympiády v českém jazyce kategorie I.

ANTONÍN KRÁLÍK (sexta) vítěz krajského kola Chemické olympiády kategorie C a 2. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie B

MARTIN JEDLIČKA (druhá B) vítěz krajského kola Matematické olympiády kategorie B

ADAM TYWONIAK (prima B) 2. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády kategorie A

TOMÁŠ GERGELITS (septima) 2. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie A

JAN SLÁDEK (septima) 3. místo v krajském kole soutěže ENERSOL s postupem do celostátního kola

TOMÁŠ MACHÁČEK (sexta) 3. místo v krajském kole Biologické olympiády kategorie B

MIROSLAV HRUŠKA (čtvrtá A) 3. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie P (programování)

JAN PROCHÁZKA (oktáva) 3. místo v krajském kole Matematické olympiády kategorie P (programování)

ELIŠKA KUŤÁKOVÁ (septima) 3. místo v krajském kole Olympiády v českém jazyce kategorie II. a postup do kola celostátního

BARBORA VORLOVÁ (oktáva) 3. místo v krajském kole Chemické olympiády kategorie A

PETR FOJTŮ (oktáva) 4. místo v krajském kole Fyzikální olympiády kategorie A

JIŘÍ TŮMA (sekunda B) 4. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády kategorie B

JANA KŘÍŽOVÁ (septima) 6. místo v krajském kole soutěže v anglickém jazyce kategorie II.B

Soutěž INDIÁNSKÁ STEZKA vítěz národního finále (družstvo dorostenek 1. místo v celé ČR)

Soutěž EUROPANOSTRA zvítězili jsme v krajském kole a postoupili do kola celostátního

Pěvecký sbor školy získal bronzové pásmo v mezinárodní soutěži pěveckých sborů "Svátky písní Olomouc 2007"

Školní rok 2005/2006

LUKÁŠ SEVERA (oktáva A) 5. místo v celostátním kole Chemické olympiády kategorie A, vítěz krajského kola

LUKÁŠ SEVERA (oktáva A) 15. místo v celostátním kole Fyzikální olympiády kategorie A, vítěz krajského kola

BARBORA SLUNEČKOVÁ (4. ročník) 21. místo v celostátním kole Chemické olympiády kategorie A

ANTONÍN KRÁLÍK (kvinta) vítěz krajského kola Chemické olympiády kategorie C

MARTIN ZÁGORA (kvinta) vítěz krajského kola Fyzikální olympiády kategorie D

TOMÁŠ GERGELITS (sexta) vítěz krajského kola Matematické olympiády kategorie C

LUKÁŠ BERAN (sexta) vítěz krajského kola Matematické olympiády kategorie P (programování)

JIŘÍ TŮMA (prima B) 4. místo v krajském kole Zeměpisné olympiády kategorie A

ELIŠKA ČERNÁ (kvarta) 8. místo v krajském kole soutěže v anglickém jazyce kategorie II.B