DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

31. ledna 2024 od 15 hodin

Program Dne otevřených dveří

15:00 až 15:30

(aula)

Zahájení, základní informace o škole a přijímacím řízení 

15:00 až 17:00

Prohlídka školní budovy s ukázkami pomůcek a učebnic

16:30 až 17:00

(učebna č.30)

Základní informace o škole a přijímacím řízení

(opakování informací, které byly předány v 15 hodin v aule)