Gymnázium Benešov 

O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: Gymnázium, Husova 470, Benešov, příspěvková organizace

Sídlo: Husova 470, 256 01 Benešov

Identifikační údaje: IZO: 061 664 707, IČ: 61 664 707

Číslo účtu: 475260287/0100

Zřizovatel školy: Středočeský kraj, Krajský úřad, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Forma vzdělávání: denní

Ředitel školy: Mgr. Roman Hronek, hronek@gbn.cz

STUDIJNÍ OBORY

Gymnázium čtyřleté 79-41-K/41

Gymnázium osmileté 79-41-K/81

MAXIMÁLNÍ KAPACITA ŠKOLY

Gymnázium čtyřleté - 300 žáků, 8 tříd

Gymnázium osmileté - 320 žáků, 10 tříd

Škola celkem - 600 žáků, 18 tříd

ORGANIZACE SOUTĚŽÍ

Gymnázium Benešov je organizátorem následujících kol těchto předmětových soutěží:

DALŠÍ INFORMACE

Gymnázium Benešov je škola s 300letou tradicí poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou ve dvou typech studia - čtyřletém a osmiletém. V současné době studuje na škole přes 500 žáků v 18 třídách. Z toho 10 tříd představuje studium osmileté a zbývajících 8 tříd studium čtyřleté. Studenti naší školy se pravidelně umisťují na předních místech předmětových i sportovních soutěží na okresní, krajské i republikové úrovni. Za zmínku stojí vítězství Gymnázia Benešov ve Středočeském kraji ve školním roce 2011/2012 a 2014/2015 v programu Excelence vyhlašovaném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Termíny důležitých akcí

Termíny důležitých akcí ve školním roku 23/24

Rozpis zvonění

Rozpis zvonění v aktuálním školním roku

Obsazení jednotlivých tříd

Obsazení jednotlivých tříd, kmenové učebny, šatny, typ studia

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

ŠKOLA

Gymnázium Benešov

email: gymnazium@gbn.cz, telefon: 311 444 611-2

ŘEDITEL ŠKOLY

Mgr. Roman Hronek, email: hronek@gbn.cz, telefon: 311 444 621

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE

RNDr. Eva Kuťáková, email: kutakova_eva@gbn.cz, telefon: 311 444 623

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Mgr. Jakub Malý, email: maly_jakub@gbn.cz, telefon: 311 444 622

KOORDINÁTOR ŠVP

Mgr. Jana Šváchová, email: svachova@gbn.cz, telefon: 311 444 616

VÝCHOVNÝ PORADCE

Mgr. Michaela Richterová, email: richterova_michaela@gbn.cz, telefon: 311 444 616

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. Radmila Pikorová, email: psycholog@gbn.cz, telefon: 311 444 677

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. Alena Marešovská, email: maresovska_alena@gbn.cz, telefon: 311 444 631

KOORDINÁTOR A METODIK EVVO

Mgr. Jana Poláková, email: polakova_jana@gbn.cz, telefon: 311 444 616

KOORDINÁTOR A METODIK ICT

Mgr. Petr Brabec, email: brabec@gbn.cz, telefon: 311 444 662

EKONOMKA ŠKOLY

Diana Škvorová, email: skvorova_diana@gbn.cz, telefon: 311 444 611

ÚČETNÍ

Jitka Kupšová, email: kupsova_jitka@gbn.cz, telefon: 311 444 612

POVĚŘENEC GDPR

Lucie Vacková, email: vackova_lucie@gbn.cz, telefon: 311 444 660

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁNY