Přírodovědně tělovýchovná exkurze 2. ročníku

Slovinsko, Bovec

Termín: 10. září15. září 2023

INFORMACE K PLATBĚ

Cena:  5 500,- Kč

Záloha: 3 000,- Kč do konce května

Doplatek: 2 500,- Kč do konce srpna

Částku je možné zaplatit celou najednou.

Platba na účet č: 115 - 3224780257/0100

Variabilní symbol: každý student má přidělené číslo z Bakalářů

Specifický symbol: 23007

V ceně je zahrnut základní program, doprava, stravování a cestovní pojištění. Výsledná cena je orientační. 

Další minimální poplatky a výdaje:

MÍSTO, PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Místo: Slovinsko, Bovec

Sraz:  ve 21.30 hod. u Táborských kasáren

Odjezd: neděle 10. září ve 22.00 hod.

Příjezd: pátek 15. září kolem 20.00 hod.

Vedoucí kurzu: Mgr. Beznosová Irina

Pedagogický dozor:  Mgr. Škoulová Hana, Mgr. Malý Jakub

Pořadatel akce: Centrum outdoorových programů

NÁPLŇ KURZU, VYBAVENÍ

Náplň kurzu: turistika, rafting, canyoning

Vybavení:  

Veškeré dotazy směřujte na vedoucí akce Mgr. Irinu Beznosovou (beznosova_irina@gbn.cz)

POVINNÉ DOKUMENTY

Před odjezdem je nutné odevzdat:

Mgr. Irina Beznosová, vedoucí akce