Gymnázium Benešov

PEER PROGRAM ŠKOLY

Studenti zapojeni do Peer programu pomáhají pod vedením Mgr. Aleny Marešovské zlepšovat klima školy. Pro své spolužáky (ale i žáky jiných škol) organizují osvětové a preventivní přednášky, pořádají netradiční akce....