Gymnázium Benešov

Příprava ke zkouškám CAMBRIDGE ENGLISH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Gymnázium Benešov je přípravným centrem Cambridgeských zkoušek. Ve spolupráci s AKCENT IH Prague organizujeme dle zájmu Cambridgeské zkoušky First Certificate in English (FCE) a Certificate in Advanced English (CAE) v prostorách školy.

Na zkoušky FCE a CAE je možné se intenzivně připravit v seminářích, které jsou v nabídce volitelných předmětů pro studenty 3. a 4. ročníků.

Zkoušky Cambridge English, které jsou mezinárodně nejprestižnější jazykovou kvalifikací a celosvětově je uznává více než 15.000 univerzit, zaměstnavatelů, institucí a úřadů.

V případě zájmu organizujeme i mock testy tzn. zkoušky nanečisto (PET, FCE, CAE). Zkouškou FCE či CAE je možné nahradit maturitní zkoušku z angličtiny - dle § 81:

"Pokud žák koná v profilové části maturitní zkoušky alespoň 4 povinné zkoušky, může ředitel školy stanovit, že za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem lze 1 povinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky konanou z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Totéž může ředitel stanovit za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem pro 1 nepovinnou zkoušku profilové části maturitní zkoušky."

Mgr. Pavla Šintalová

OSVĚDČENÍ O CERTIFIKACI (formát PDF)

KONTAKTNÍ OSOBA

Mgr. Pavla Šintalová

Gymnázium Benešov

telefon: 311 444 616

email: sintalova_pavla@gbn.cz