Autorská čtení a literární pořady na Gymnáziu Benešov

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Novodobá tradice autorských čtení a literárních pořadů sahá do roku 2007.

První autorské čtení se uskutečnilo 21. listopadu roku 2007 v aule gymnázia, a jeho hlavním hostem byl básník a překladatel Vladimír Janovic. Poté následovala čtení dalších významných osobností, autorů, básníků, prozaiků, literárních vědců, historiků a novinářů, například Michala Ajvaze, Petra Borkovce, Lubomíra Brožka, Petra Čorneje, Radky Denemarkové, Jiřího Hájíčka, Petra Hrušky, Petra Hory – Hořejše, Jana Kačera, Vladimíra Křivánka, Petra Mikeše, Martina Ryšavého, Jana Suka, Tomáše Zmeškala a Jiřího Žáčka.

Zázemí pro autorská čtení od 17. října roku 2012 bezplatně poskytuje Café Na Slovíčko.

Kromě autorských čtení jsme se podíleli na tvorbě a realizaci různých literárních pořadů, např. Jed v růži (pásmo z díla Vladimíra Janovice), Listování dílem Františka Hrubína, Požár smyslů (pásmo z básní Michelangela), Voněly vodou večery (pásmo z básní Ladislava Stehlíka).

Příležitostně také pořádáme studentská autorská čtení.

Mgr. Pavel Hoza - za organizátory akce

POZVÁNKY NA AKCE