Zájezd do Monaka a Provence

2. až 8. června 2024

Zájezd žáků vyššího gymnázia do Monaka a Provence

V neděli 2. 6. se naši žáci vydali na téměř dvacetihodinovou cestu autobusem do městského státu Monako.

Po této náročné cestě přišla odměna v podobě objevování všech krás Monackého knížectví. Studenti si prošli proslulou dráhu Formule 1, viděli nádhernou japonskou zahradu, střídání stráží před knížecím palácem a navštívili Oceánografické muzeu. Den zakončili přejezdem do hotelu poblíž města Avignon.

Třetí den proběhla prohlídka samotného Avignonu s jeho papežským palácem a mostem na řece Rhona. Po prozkoumání města přišel přesun k ohromnému akvaduktu Pont du Gard.

Následující den čekala žáky prohlídka bývalého bauxitového lomu s dechberoucím promítáním, vyhlídková plavba deltou řeky Rhony a návštěva oblasti, kde se získává sůl odpařováním mořské vody. 

Ve čtvrtek začala cesta návštěvou kláštera Sénanque obklopeného rozlehlými levandulovými poli, pokračovala kratší zastávkou ve skalním městečku Gordes a nakonec si žáci prošli stezku mezi okrovými skalami u vesnice Roussillon.

Poslední den probíhal v největším francouzském přístavním městě Marseille, kde si studenti nejdříve prohlédli katedrálu a baziliku Notre-Dame de la Garde čnící nad městem. Následně se vydali na lodi kolem světoznámé pevnosti If a  na ostrov Ratonneau s úchvatnými plážemi, kde se někteří osvěžili před dlouho cestou zpět do Benešova. 

Na závěr bych chtěl jménem všech účastníků zájezdu poděkovat vedení školy a všem, kteří se na jeho realizaci podíleli, jmenovitě pak p. profesorkám E. Kuťákové, A. Marešovské a J. Polákové, které s námi celý zájezd absolvovaly.

Jan Burda (7A8)

Několik fotografií z akce

Monako
Roussillon
Pont du Gard
Avignon