Zájezd do Francie

16. až 23. září 2023

Někteří studenti našeho gymnázia se zúčastnili zájezdů do Irska či Anglie, ale pár z nás se podívalo do Francie. Pod slovem “nás” si představte devět studentek francouzštiny a naši skvělou paní profesorku Janu Ježkovou, která nám přes různé komplikace zájezd zařídila.

Do Francie jsme vyrazily v sobotu 16. září 2023 z Hlavního nádraží v Praze. Doplňovaly jsme studenty z pražského gymnázia, ktěří byli o dost mladší než my. Cesta byla sice dlouhá a po nějaké době i nepohodlná, ale takové už cesty autobusem bývají. Ráno jsme se probudili už na území Francie. Cestou do Montpellier jsme se zastavili v krásném Avignonu a prošli si místní památky. Po příjezdu do Montpellier jsme si rychle prošli město, ukázali si naši jazykovou školu Accent Francais a zamířili na parkoviště, kde na nás čekaly rodiny, se kterými jsme celý týden bydleli.

Od druhého dne, tedy pondělí jsme měli každý den dopolední výuku v jazykové škole. Výuka se skládala ze dvou hodin, přičemž každá hodina trvala 90 min. Byli jsme rozděleni do skupin podle naší jazykové úrovně. Po vyučování jsme měli čas koupit si něco malého k obědu v krásném centru Montpellier a po obědě jsme vždy vyrazili na výlet s naší průvodkyní. Během pěti dní jsme navštívili Nîmes, Aigues-Mortes, Arles, Sainte-Marie de la mer, Pont du Gard. Myslím, že mi všichni dají za pravdu, když řeknu, že nejvíc jsme si užili odpoledne u moře. Skvělá byla projížďka lodí se sledováním bílých koní a černých býků na březích Rhôny a poté chvíle strávené na pláži.

Po pátečním vyučování už jsme vyrazili na cestu domů. Navštívili jsme již zmíněný Pont du Gard a poté už sledovali krajinu překrásné Francie pouze z autobusu.

Musím říci, že návrat do ČR byl pro naši dívčí skupinu náročný asi hlavně kvůli počasí, poněvadž ve Francii jsme si užívaly krásných 28˚ a u nás bylo pouhých 15˚. Samozřejmě jsme se také těšily na naše rodiny a českou kuchyni. Myslím, že za všechny mohu říci, že jsme si zájezd moc užily, zlepšily si naše jazykové dovednosti a ještě k tomu měly trochu léta navíc.

Obrovské díky patří paní profesorce Janě Ježkové, za její obrovskou snahu a odhodlání s organizací a odvahu vyrazit s devíti studentkami do ciziny…

Za 4A Kateřina Gruberová

Několik fotografií z akce