Zaměstnanci Gymnázia Benešov 

podporují  výzvu ČMOS PŠ a aktivně se zapojí do jednodenní stávky v pondělí 27. 11. 2023.

Vedou je k tomu tyto důvody:

1. Školství, údajná vládní priorita, bude opět podfinancováno. Navrhované mírné navýšení rozpočtu MŠMT v roce 2024 zdaleka nepokryje vysokou inflaci v letech 2022 a 2023. Toto rozhodně není cesta ke znalostní ekonomice, kterou Fialova vláda deklaruje jako jednu ze svých priorit.

2. Nesouhlasíme s propadem reálné mzdy nepedagogických pracovníků.

3. Nelíbí se nám zhoršení podmínek pro kvalitní výuku. Pokles hodnoty PH max (počet vyučovaných hodin hrazených zřizovatelem) nutně povede k omezení dělení tříd v hodinách matematiky, českého jazyka, informatiky, při laboratorních cvičeních a k podstatnému snížení počtu seminářů již ve školním roce 2024/2025. Kvůli těmto opatřením se naše školství vrací do situace podobné před desítkami let, a to bude nepochybně znamenat snížení kvality výuky.

4. Protestujeme proti matení veřejnosti. Vláda totiž účelově manipuluje s fakty, která jsou pak médii občanům předkládána. Zákonem garantovaná mzda pedagogů ve výši 130% průměrné mzdy v ČR, vypočítávaná ovšem z platové úrovně v roce 2022, v realitě roku 2024 dosáhne jen 112 % výše průměrné mzdy v naší republice. A je velmi pravděpodobné, že vedení škol bude muset z části mírně navýšených finančních prostředků vykrýt drastický pokles platů nepedagogických pracovníků. A také nás znepokojuje, že tato argumentace exekutivy může veřejnost stavět proti pracovníkům ve školství.

5. Rovněž chceme zdůraznit, že s chystanými a výše připomínanými změnami nesouhlasíme, protože jsou v příkrém rozporu s vyučovacími trendy ve vyspělých zemích OECD.

Stávka se uskuteční v pondělí 27. 11. 2023 od 7.30 do 16.30.

Stávkový výbor: Zdeněk Dvořák, Pavel Hoza, Derek Pilous