SOUTĚŽ VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE

školní rok: 2023/2024

Krajské kolo

18. 3. 2024

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

18. 3. 2024  

Gymnázium Benešov, Husova 470, 256 01 Benešov

Mapy.cz - Google mapy

PROPOZICE 2023-2024

OCJZ.VSE.CZ

Soutěž proběhne v kategoriích: 

ZŠ/VG I., ZŠ/VG II., SŠ

 V každé kategorii může za 1 školu startovat pouze 1 žák. 

PŘIHLÁŠKY

zasílejte 

nejpozději do 8. 3. 2024 

na mail  magdaosmerova@seznam.cz 

HARMONOGRAM SOUTĚŽE

 Místo konání: Gymnázium Benešov, Husova 470

 Datum konání: pondělí 18. března 2024

 Prezence: 9.00 – 9.30 hod.

 Zahájení: 9.30 hod.

 Vlastní průběh soutěže:

písemná část 9.45 – 10.15 hod.

přestávka 10.15 – 10.30 hod.

ústní část 10.30 – 13.30 hod.

 Vyhodnocení: 14.00 – 15.00 hod.

 Závěr: 15.00 hod.

PRŮBĚH  SOUTĚŽE

Soutěž je rozdělena na písemnou část, kterou budou absolvovat všichni soutěžící a ústní část, kterou bude absolvovat 5 nejlepších v každé kategorii, na základě výsledků z písemné části.

 Písemná část: (písemné potřeby s sebou) 

 Ústní část:

 Při hodnocení ústní části se přihlíží především k bohatosti slovní zásoby, pohotovosti a plynulosti vyjádření. Důraz bude kladen také na výslovnost, gramatickou správnost a na schopnost porozumět položeným otázkám.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

KONTAKT

Případné otázky prosím směřujte na pověřenou osobu Mgr. Magdu Ošmerovou, Gymnázium Benešov  magdaosmerova@seznam.cz