Schůzka zákonných zástupců žáků přijatých k osmiletému oboru studia

Ve čtvrtek 6. června 2024 v 17:00 se koná v budově Gymnázia Benešov v učebně fyziky ve druhém patře vpravo schůzka zákonných zástupců uchazečů přijatých do oboru vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium osmileté.

Na schůzce budou projednány organizační záležitosti týkající se studia: učební plány, otázka učebnic a učebních pomůcek, informace o adaptačním kurzu, který proběhne na začátku září, nabídka mimoškolních akcí apod. 


Mgr. Roman Hronek, ředitel školy