Schůzka uchazečů přijatých ke čtyřletému oboru studia

Ve čtvrtek 6. června 2024 v 16:00 se koná v budově Gymnázia Benešov v učebně fyziky ve druhém patře vpravo schůzka uchazečů přijatých do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté a jejich zákonných zástupců.

Na schůzce budou projednány organizační záležitosti týkající se studia: učební plány, otázka učebnic a učebních pomůcek, informace o adaptačním kurzu, který proběhne na konci srpna, nabídka mimoškolních akcí apod.

Součástí této akce je i test z anglického jazyka, jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro zařazení žáků do skupin.

Z tohoto důvodu je nutné, aby na schůzku přišli jak přijatí uchazeči, tak jejich zákonní zástupci.


Mgr. Roman Hronek, ředitel školy