Gymnázium Benešov

AKTUALITY

školní rok 2023/2024

DofE ceremonie na GBN

4. 7. 2024

26. června 2024 se uskutečnila na naší škole DofE ceremonie. Další informace... 

Mgr. Pavla Šintalová

Vynikající sportovní úspěch studenta naší školy

2. 7. 2024

Vynikajícího sportovního úspěchu ve své atletické kariéře dosáhl student 1.B Jakub Mařík. Více na stránkách Benešovského deníku

Gratulujeme a doufáme, že to není úspěch poslední.

Seznamy přijatých studentů ke čtyřletému oboru studia

27. 6. 2024

Seznamy s dalšími informacemi najdete v sekci Přijímací řízení.

Vedení školy

Jsme 21. nejlepší školou v ČR v šachu

27. 6. 2024

I letos jsme se přes okresní a krajské kolo probojovali na celorepublikový přebor škol v šachu (kategorie 6. až 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Akce se konala v nádherném areálu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a naše družstvo hrálo ve složení: Michael Stein, Michal Blahoš, Šimon Filip z tercie B a Dinh Gia Bao s Danielem Zemanem ze sekundy A. Po dvoudenním šachovém maratónu jsme se umístili na konečném 21. místě z 32 týmů z celé ČR. 

Všem účastníkům blahopřeji k dosaženým výsledkům a děkuji za vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Petr Brabec, Gymnázium Benešov

Fotografie z akce
Fotografie z akce
Fotografie z akce

Informace pro studenty budoucích prvních ročníků a primy

23. 6. 2024

Informace k adaptačnímu kurzu a další novinky jsou uveřejněny v sekci Přijímací řízení.

Vedení školy

ZÁJEZD DO MONAKA A PROVENCE (informace z akce)

10. 6. 2024

Akce se konala začátkem června 2024. Zpráva z akce.

RNDr. Eva Kuťáková

Studentské volby do Evropského parlamentu na GBN (výsledky)

24. 5. 2024

Studentské volby do Evropského parlamentu se konaly na středních školách a učilištích 21. a 22. 5. 2024. Na Gymnáziu Benešov proběhly 22. 5. 2024.

Tyto volby poznamenala nízká volební účast, což se týká všech typů škol. Na GBN přišlo k volbám 45 voličů z celkového počtu 391 oprávněných voličů. Jde sice o nízké číslo, ale jak je patrné z celkových výsledků, tak rozhodně nebyla zase tak nízká. Na řadě škol byla mnohem nižší. Souvisí to i s probíhajícími maturitními zkouškami a celou řadou dalších akcí.

Počty hlasů pro jednotlivé politické strany a hnutí se na GBN příliš neliší od celkových výsledků. Na prvním místě na naší škole se umístilo č. 9, na druhém místě pak č. 17, na třetím č. 23  a na čtvrtém č. 21. Šlo o nepatrné rozdíly v počtech hlasů. V celkových výsledcích za celou ČR byl pouze rozdíl mezi prvním a druhým místem oproti GBN, třetí a čtvrté místo bylo stejné. Hlasy ostatních politických stran a hnutích byly zanedbatelné.

Děkujeme všem voličům a velké poděkování patří členům volební komise.

Podrobné výsledky za celou ČR, jednotlivé kraje a jednotlivé typy škol najdete na:

https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby/vysledky-studentskych-voleb

https://www.jsns.cz/nove/projekty/studentske_volby/2024_eu/studentske_volby_do_ep_2024_vysledky.pdf

Mgr. Pavel Mareš, organizátor akce

Studentské volby do Evropského parlamentu na GBN

15. 5. 2024

Studentské volby do Evropského parlamentu proběhnou na středních školách a učilištích ve dnech 21. a 22. května 2024  v rámci projektu Jeden svět na školách. Gymnázium Benešov se opět zúčastní.

Volí se stejné politické strany a hnutí jako v červnových volbách do Evropského parlamentu.

Zveme všechny voliče!

Další informace na: https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby


Mgr. Pavel Mareš, organizátor akce

Výměnný pobyt studentů Gymnázia Benešov a Gymnasia Rutesheim (tentokrát v Benešově).

2. 5. 2024

Během výměnného pobytu německých studentů z Gymnasia Rutesheim na Gymnáziu Benešov, který probíhal od 7. do 13. dubna 2024, byl naplánován bohatý program plný vzájemného poznávání a zážitků. 

Po příjezdu do Benešova byli studenti srdečně přivítáni a ubytováni v hostitelských rodinách. Program nabídl bohatou paletu aktivit, které začaly v pondělí a zahrnovaly poznávání naší školy prostřednictvím QR kódu, následovala našimi studenty komentovaná procházka po městě Benešově. Následující dny byly naplněny zajímavými výlety a kulturními akcemi, jako byla návštěva Prahy s prohlídkou historických památek, koncert dánské kapely,  exkurze do Konopiště.  Samozřejmě nechyběly ani oblíbené sportovní aktivity, písničky a trochu českého jazyka. 

V rámci programu byly naplánovány také vzdělávací aktivity, jako byly hospitace ve vyučování němčiny a angličtiny, stejně jako projekt o znalostech našich zemí a kultur. Do programu byla zařazena i návštěva na radnici v Benešově a beseda s panem místostarostou Jakubem Hostkem. Studenti strávili společně i příjemné večery s různými aktivitami. 

Celý program byl velmi úspěšný a přinesl oboustranně obohacující zážitky a poznatky. Výměnný pobyt poskytl studentům jedinečnou možnost, jak posílit vzájemné porozumění mezi národy. 

PhDr. Renata Ballová, Gymnázium Benešov

Život dětem (výsledky a poděkování za charitativní sbírku)

30. 4. 2024

Studenti GBN se opět úspěšně podíleli na charitativní sbírce Srdíčkový den. Vybraná částka 25 359,- Kč půjde na pomoc nevyléčitelně nemocným dětem. Všem dobrovolníkům děkujeme za jejich nezištnou práci. 

Oficiální poděkování (PDF, 324 kB)

Mgr. Dana Jelínková, organizátorka sbírek na škole

Matematický klokan (výsledky za Středočeský kraj)

8. 4. 2024

Výsledky za rok 2024 najdete ve formátu pdf na stránce soutěže.

Mgr. Jana Šváchová, organizátorka soutěže

Zlatá ceremonie DofE

9. 4. 2024

Více na speciální stránce.

Mgr. Pavla Šintalová, organizátorka akce

Matematický klokan (výsledky za okres Benešov)

8. 4. 2024

Výsledky za rok 2024 najdete ve formátu pdf na stránce soutěže.

Mgr. Jana Šváchová, organizátorka soutěže

Jsme vícemistři kraje v šachu

5. 4. 2024

V letošním roce jsme se opět probojovali přes okresní do krajského kola přeboru škol v šachu. Turnaj se konal 19. března v Neratovicích. I tentokrát jsme měli zastoupení jak v kategorii 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnáziií tak v kategorii škol středních. 

V kategorii SŠ nás reprezentovala Josefína Dudková, Viktor Fanfrlík z kvinty, Adam Handl ze sexty a Kamila Steinová ze 4. A. V kategorii ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií naše barvy hájili Michael Stein, Šimon Filip, Michal Blahoš z tercie B a Dinh Gia Bao s Danielem Zemanem ze sekundy A. Prvně jmenovaní skončili na skvělém 12. místě z 36 družstev a tým složený ze studentů sekundy a tercie obsadil fantastické druhé místo s přímým postupem na republikové finále, které se koná koncem června ve Zlíně. 

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím držíme palce v republikovém finále.

Mgr. Petr Brabec, Gymnázium Benešov

foto z akce
vícemistři

OFICIÁLNÍ VÝSLEDKY 

(zdroj: Chess-Results.com)

Kategorie 2. stupeň ZŠ

Kategorie SŠ

foto z akce

Úřední hodiny v období jarních prázdnin (11. až 15. 3. 2024)

5. 3. 2024

V období 11. až 15. 3. 2024 jsou úřední hodiny od 8.00 do 12.00 hodin.

V Benešově 5. 3. 2024

Mgr. Roman Hronek v.r., ředitel školy

Pořádáme krajské kolo Soutěže ve španělském jazyce

25. 2. 2024

Podrobnější informace k akci najdete v následující pozvánce

Mgr. Magda Ošmerová, organizátorka soutěže

Soutěž v anglickém jazyce

20. 1. 2024

Informace k akci najdete v tomto pdf (136 kB) dokumentu. 

Mgr. Pavla Šintalová, organizátorka soutěže

Dějepisná olympiáda, výsledky okresního kola

15. 2. 2024

Ve čtvrtek 18. ledna 2024 proběhlo na naší škole okresní kolo Dějepisné olympiády s těmito výsledky: 

Mgr. Alena Králová, organizátorka soutěže

Blanický rytíř Mgr. Pavel Hoza

31. 3. 2024

Blahopřejeme našemu váženému kolegovi Mgr. Pavlu Hozovi k získání čestného titulu Blanický rytíř, který mu byl udělen v pátek 29.března 2024 za celoživotní dílo a za literární a kulturní činnost na Podblanicku. Vážíme si toho, že svou tvorbou a organizační činností v oblasti kultury přispívá k dobrému jménu školy.

Další informace najdete na stránkách města.

Vánoční koncert školy ve fotografii

11. 1. 2024

Podívejte se na fotogalerii nafocenou Petrem Solařem ze septimy. 

Mgr. Klára Hašková, vedoucí sboru

Pozvánka na okresní kolo Dějepisné olympiády

11. 12. 2023

Všechny zájemce srdečně zveme na okresní kolo Dějepisné olympiády, které tentokrát pořádáme 18. ledna 2024. Podrobnější informace k akci (PDF, 139 kB)

Mgr. Alena Králová, vedoucí akce

Seminář pro peery s přespáním (informace k akci)

23. 11. 2023

Kdy: 23.11.2023 – 24.11.2023

Kde: Gymnázium Benešov

Začátek akce: čtvrtek 14.15 hod.

Konec akce: pátek 13.30 hod.

Cíl: setkání s odborníky a nové náměty, vědomosti a dovednosti pro práci v preventivních programech, zážitkové aktivity, exkurze do vysokoprahového centra Magdaléna

Program: 

ČTVRTEK

14.15 Zahájení semináře, program, očekávání, pravidla, motivační aktivity /Marešovská/

16.00 Vztahy v kolektivu, interaktivní přednáška s besedou /Mgr. Vácha/

17.30 Kriminalita mezi námi, přednáška s besedou /Mgr. Sekalová/

Přestávka

19.30 Měj se rád, praktické techniky /Mgr. Šaldová/, /prevence sebepoškozování/

21.00 Chvála pohybu, uvolňující techniky /A. Lungová/

PÁTEK

08.30 Magdaléna, návštěva Centra adiktologických služeb /DiS.Bártová/

10.00 Nechmel děti, seznámení s projektem, beseda o nelátkových závislostech, moderních drogách /Mgr. Horálek Helena/

11.00 Status studenta, přednáška s praktickými radami /L.Votrubová/

12.00 Peer programy, náměty na jejich náplň, schéma programu /Marešovská/

13.30 Zakončení semináře, zhodnocení

Mgr. Alena Marešovská, vedoucí akce

Konkurz na "Vánoční koncert"

09. 11. 2023

Milí studenti, 

18. 12. 2023 pořádáme tradiční vánoční koncert! 

Hudebníci, zájemci o účast na této krásné akci POZOR!!! 

Konkurz se koná v pátek 24. 11. cca od 14.00 do 15.30

Kde? Učebna hudební výchovy

Co s sebou? Své nástroje, připravené hlasivky a dobrou náladu! 

Těšíme se na vás!  :-)

Bližší informace u prof. D. Jelínkové a K. Haškové

Výroční zpráva školy za rok 2022/2023

25. 10. 2023

Zprávu v PDF formátu najdete v sekci Dokumenty školy.

Vedení školy

VOSKOVKA (informace k akci)

17. 10. 2023

Pro kvintu, první ročníky a nižší gymnázium:

Odjezd v 17.00 z parkoviště autobusů u parkovacího domu na vlakovém nádraží (dozor prof. Šváchová a Koblerová). Pravděpodobný návrat  ve 23 hodin tamtéž.

Pro vyšší gymnázium:

Odjezd v 19.00 z parkoviště autobusů u parkovacího domu na vlakovém nádraží (dozor prof. Růžičková a Řeháková). Pravděpodobný návrat  v 1 hodinu po půlnoci tamtéž.

Startovné pro všechny: 50,- Kč na účastníka.

Informace v aule o velké přestávce.

Mgr. Alena Marešovská

ZÁJEZD DO ŠPANĚLSKA (informace z akce)

30. 10. 2023

Akce se konala v září 2023. Zpráva z akce.

Mgr. Magda Ošmerová

ZÁJEZD DO NĚMECKA (informace z akce)

30. 10. 2023

Akce se konala v září 2023. Zpráva z akce.

PhDr. Renata Ballová

ZÁJEZD DO FRANCIE (informace z akce)

30. 10. 2023

Akce se konala v září 2023. Zpráva z akce.

Mgr. Jana Ježková

ZÁJEZD DO IRSKA (informace z akce)

9. 10. 2023

Akce se konala v září 2023. Zpráva z akce.

Ing. Věra Ziková

Informace pro všechny zájemce o sborový zpěv

25. 9. 2023

V pondělí 2.10. ve 14:00 zvu všechny zájemce o sborový zpěv na 1. společnou zkoušku. Sraz v učebně č. 9 (HV).

Klára Hašková, haskova_klara@gbn.cz

ZÁJEZD DO ANGLIE (informace z akce)

21. 9. 2023

Akce se konala v září 2023. Zpráva z akce.

Mgr. Hana Chawner

Informace pro rodiče žáků primy

15. 9. 2023

V úterý 19. 9. 2023 v 17 hodin proběhnou třídní schůzky pro 1A8 v učebně č. 30 v 1. p.

Mgr. Eliška Růžičková, ruzickova_eliska@gbn.cz

Adaptační kurz primy (informace k akci)

30. 8. 2023

Informace ke kurzu, který se koná od 6. do 8. září 2023, najdete na stránce akce.

Mgr. Michaela Richterová,

vedoucí kurzu

Informace pro neúspěšné maturanty v jarním termínu maturitní zkoušky

25. 8. 2023

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU v podzimním zkušebním období 2023 (PDF, 945 kB), zdroj: CERMAT.CZ

Adaptační kurz 1. ročníku (informace k akci)

22. 8. 2023

Informace ke kurzu, který se koná od 31. srpna do 2. září 2023, najdete na stránce akce.

Mgr. Alena Marešovská,

vedoucí kurzu

Úřední hodiny o letních prázdninách (1. 7. - 25. 8. 2023)

1. 7. 2023

Úřední hodiny v kanceláři školy jsou v pracovní dny od 8:00 do 12:00 hod.

Mgr. Roman Hronek v.r.

ředitel školy

Seznamy přijatých žáků ke studiu ve školním roce 2023/2024

30. 6. 2023

Seznamy ve formátu PDF najdete v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Vedení školy