GYMNÁZIUM BENEŠOV

škola poskytující všeobecné středoškolské vzdělání
příspěvková organizace Středočeského kraje

ADRESA: Husova 470, 256 01 Benešov
TELEFON: 311 444 611-2
E-MAIL:
gymnazium@gbn.cz


Kontakty na zaměstnance školy


Jméno
Příjmení
Telefon       E-mail Vyučovací předměty Další pracovní náplň
Mgr. Jaroslava
Balleková Švárová
311 444 616 ballekova_jaroslava@gbn.cz Komunikačně-prezentační dovednosti

PhDr. Renata
Ballová 
311 444 644 ballova@gbn.cz Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce 

Stanislav
Benovič
311 444 614
skolnik@gbn.cz
školník
Mgr. Irína
Beznosová 
311 444 450 beznosova_irina@gbn.cz Tělesná výchova
Mgr. Petr
Brabec
311 444 662 brabec@gbn.cz Fyzika, Vybrané kapitoly z fyziky, Informatika a výpočetní technika třídní učitel v sextě, administrace webových stránek
PaedDr. Dana
Dvořáková 
311 444 644 dvorakova_dana@gbn.cz Český jazyk, Německý jazyk, Literárně-jazykový seminář třídní učitelka ve 2.B
Mgr. Zdeněk
Dvořák 
311 444 641 dvorak_zdenek@gbn.cz Český jazyk, Dějepis, Seminář a cvičení z dějepisu třídní učitel v septimě
RNDr. Šárka
Gergelitsová, Ph. D.
311 444 661 sarka@gbn.cz Informatika a výpočetní technika, Seminář a cvičení z výpočetní techniky, Prostorové modelování, Deskriptivní geometrie
Mgr. Klára
Hašková 
311 444 616 haskova_klara@gbn.cz Český jazyk, Hudební výchova
Mgr. Darina
Heřmanová
311 444 616 hermanova_darina@gbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Ivana
Hnátová
311 444 616 hnatova@gbn.cz Matematika, Fyzika
třídní učitelka v kvartě B
PhDr. Lenka
Hovorková
311 444 641 hovorkova_lenka@gbn.cz Český jazyk, Dějepis, Seminář z dějepisu, Literární seminář
třídní učitelka v tercii B
Mgr. Pavel
Hoza
311 444 640 hoza@gbn.cz Český jazyk, Dějepis, Seminář z dějepisu, Literární seminář třídní učitel ve 4.A, organizátor Autorských čtení
Mgr. Roman
Hronek
311 444 621 hronek@gbn.cz Fyzika
ředitel školy

Hana
Chawner
311 444 616 chawnerova_hana@gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Dana
Jelínková
311 444 616 jelinkova_dana@gbn.cz Anglický jazyk organizace charitativních sbírek
Mgr. Radim
Klein
311 444 650 klein_radim@gbn.cz Tělesná výchova
organizace lyžařských a sportovních kurzů
Mgr. Jaroslava
Koblerová
311 444 616 koblerova_jarka@gbn.cz Matematika, Seminář a cvičení z matematiky, Vybrané kapitoly z matematiky
třídní učitelka v oktávě
RNDr. Jan
Kolouch
311 444 666 kolouch@gymbn.cz Informatika a výpočetní technika, Seminář a cvičení z výpočetní techniky
koordinátor ICT
Ing. Alena
Kovaříková
311 444 634 kovarikova@gbn.cz Chemie, Seminář a cvičení z chemie

RNDr. Miroslava
Králíková
311 444 616 kralikova_miroslava@gbn.cz Matematika, Biologie, Seminář a cvičení z matematiky, Vybrané kapitoly z biologie
třídní učitelka ve 3.B, koordinátor EVVO
Mgr. Alena
Králová
311 444 616 kralova_alena@gbn.cz Německý jazyk, Dějepis, Seminář z dějepisu

Mgr. Hana
Králová
311 444 616 kralova_hana@gbn.cz Společenské vědy, Společenskovědní seminář, Ruský jazyk, Konverzace z ruského jazyka

Mgr. Hana
Krátká
311 444 616 kratka@gbn.cz Český jazyk, Literární seminář, Literárně-jazykový seminář, Hudební výchova
třídní učitelka ve 2.A
Mgr. Vlasta
Krůtová
311 444 643 krutova_vlasta@gbn.cz Francouzský jazyk, Konverzace ve francouzském jazyce

Mgr. Petr
Kureš, Bc.
311 444 634 kures_petr@gbn.cz Chemie, Seminář a cvičení z chemie
třídní učitel ve 3.A
RNDr. Eva
Kuťáková
311 444 623 kutakova_eva@gbn.cz Matematika, Biologie, Seminář a cvičení z biologie, Vybrané kapitoly z biologie
statutární zástupce ředitele školy
Mgr. Jakub
Malý
311 444 622 maly_jakub@gbn.cz Matematika, Fyzika
zástupce ředitele školy
Mgr. Alena
Marešovská
311 444 631 maresovska_alena@gbn.cz Biologie, Tělesná výchova
třídní učitelka ve 4.B, výchovný poradce v oblasti rizikového chování, organizátor PEER programu školy
Mgr. Pavel
Mareš
311 444 635 mares_pavel@gbn.cz Zeměpis, Společenské vědy, Občanská výchova, Seminář ze zeměpisu, Společenskovědní seminář
třídní učitel v kvartě A
Mgr. Hana
Motyčková
311 444 616 motyckova_hana@gbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Šárka
Nováková
311 444 643 novakova_sarka@gbn.cz Francouzský jazyk, Konverzace ve francouzském jazyce, Společenské vědy, Občanská výchova

Mgr. Tereza
Nováková
311 444 616 novakova_tereza@gbn.cz Matematika, Zeměpis, Tělesná výchova
Mgr. Magda
Ošmerová
311 444 616 osmerova_magda@gbn.cz Španělský jazyk

Mgr. Roman
Palla
311 444 642 palla_roman@gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Lada
Pavlíčková
311 444 650 pavlickova_lada@gbn.cz Tělesná výchova

Mgr. Eliška
Pilátová
311 444 644 pilatova@gbn.cz Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce, Občanská výchova, Tělesná výchova
výchovný poradce v oblasti specifických poruch učení a kariérního poradenství
Mgr. Jana
Poláková
311 444 616 polakova_jana@gbn.cz Matematika, Biologie
třídní učitelka v primě
Mgr. Vladimír
Prášek
311 444 633 prasek_vlada@gbn.cz Matematika, Fyzika
třídní učitel v 1.B
Mgr. Eliška
Růžičková
311 444 616 ruzickova_eliska@gbn.cz Biologie, Tělesná výchova
Mgr. Marie
Smetanová
311 444 616 smetanova_marie@gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Jana
Šeborová
311 444 616 seborova_jana@gbn.cz Výtvarná výchova, Hudební výchova - nepovinná
vedení Pěveckého sboru školy
Mgr. Darina
Heřmanová
311 444 616 hermanova_darina@gbn.cz Anglický jazyk

Marie
Šímová
311 444 611 simova@gbn.cz
ekonomka školy
Mgr. Pavla
Šintalová
311 444 616 sintalova_pavla@gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Příprava na zkoušky FCE
organizace cambridgeských jazykových zkoušek PET, FCE, CAE atd. na škole
Mgr. Hana
Škoulová
311 444 616 skoulova_hana@gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Renata
Šupková
311 444 651 supkova_renata@gbn.cz Český jazyk, Výtvarná výchova
třídní učitelka v sekundě
Mgr. Jana
Šváchová
311 444 616 svachova@gbn.cz Matematika, Vybrané kapitoly z matematiky, Seminář a cvičení z matematiky, Fyzika
třídní učitelka v kvintě, koordinátor ŠVP
Mgr. Luďka
Turková
311 444 635 turkova@gbn.cz Matematika, Zeměpis, Seminář ze zeměpisu
třídní učitelka v 1.A
Mgr. Vlasta
Vidrnová
311 444 641 vidrnova_vlasta@gbn.cz Český jazyk, Dějepis, Latina (lékařská), Ruský jazyk
třídní učitelka v tercii A
Mgr. Jana
Zemanová
311 444 616 zemanova_jana@gbn.cz Francouzský jazyk, Anglický jazyk
Ing. Věra
Ziková
311 444 616 zikova_vera@gbn.cz Anglický jazyk

Marie
Žížalová
311 444 612 zizalova@gbn.cz
ekonomka školy