GYMNÁZIUM BENEŠOV

škola poskytující všeobecné středoškolské vzdělání
příspěvková organizace Středočeského kraje

ADRESA: Husova 470, 256 01 Benešov
TELEFON: 311 444 611-2
E-MAIL:
gymnazium@gbn.cz


Sponzorská přání 2018/2019


Vážení rodiče, partneři, návštěvníci školního webu,

pokud Vás naše školní aktivity zaujaly a rádi byste nám finančně či materiálně pomohli zajistit našim žákům příjemné prostředí pro jejich pobyt ve škole nebo chtěli studentům umožnit ve větší míře využívání moderních pomůcek a technologií při získávání nových znalostí a dovedností, můžete se inspirovat níže uvedenými potřebami školy.

Od června 2017 nám přispěli tito sponzoři:

Hedvik s.r.o., Benešov        Brumla.cz s.r.o., Benešov        Jana a Pavel Srbovi, Benešov        Česká spořitelna,a.s.        Karhany z.s., Krhanice


Poznámky:

  • možnosti sponzorování
    • dar škole
    • dar Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.
  • potenciální dárci mohou přispět finančně či dodáním věcí nebo služeb, dar může být účelově vázán na konkrétní věc
  • každý dárce obdrží daňově účinné potvrzení o daru a informace o využití daru
  • dárce rádi budeme prezentovat (v případě jeho souhlasu) na školním webu, propagačních materiálech školy a na akcích pořádaných pro rodiče, děti a širokou veřejnost

Za Váš zájem děkujeme.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy


Na pianino do hudební výchovy bylo zatím získáno:
    - dobrovolné vstupné z koncertu pěveckého sboru GBN a jeho hostů        22.589,- Kč
    - prodej perníčků (žáci 2B a 6A8)                                                            6.053,- Kč
    - prodej pořadačů (žáci 2A a 2B)                                                             1.000,- Kč
    - šatna (Lukášová, Reichelová, Jiroušková)                                                  640,- Kč
    - sponzorský dar                                                                                     2.000,- Kč
    - sponzorský dar (Karhany , z.s.)                                                              2.000,- Kč

Všem přispěvatelům děkujeme!