SPONZORSKÁ PŘÁNÍ



Děkujeme všem sponzorům, kteří nám pomohli finančním nebo materiálním darem ve školním roce 2018/2019.

Dary byly použity k obnově vybavení kabinetu TV, k pořízení nových projektorů, knih

Každoročně se snažíme o zlepšení podmínek žáků při studiu na naší škole. Každého daru si nesmírně vážíme. Ve školním roce 2019/2020 bychom uvítali podporu při:

 - doplnění školní knihovny
 - další obnově vybavení kabinetu TV
 - doplnění robotické sady
 - postupné modernizaci počítačového vybavení
 - financování mimoškolních aktivit studentů (DofE, Peer Program ...) 


Poznámky:
  • možnosti sponzorování
    • dar škole
    • dar Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.
  • potenciální dárci mohou přispět finančně či dodáním věcí nebo služeb, dar může být účelově vázán na konkrétní věc
  • každý dárce obdrží daňově účinné potvrzení o daru a informace o využití daru
  • dárce rádi budeme prezentovat (v případě jeho souhlasu) na školním webu, propagačních materiálech školy a na akcích pořádaných pro rodiče, děti a širokou veřejnost

Za Váš zájem děkujeme.