GYMNÁZIUM BENEŠOV

škola poskytující všeobecné středoškolské vzdělání
příspěvková organizace Středočeského kraje

ADRESA: Husova 470, 256 01 Benešov
TELEFON: 311 444 611-2
E-MAIL:
gymnazium@gbn.cz


Školní knihovna

Knihovna Gymnázia v Benešově má dlouhou tradici. První datovaný záznam z nejstaršího dochovaného katalogu je z roku 1912. Knihovna je určena studentům, pedagogům a zaměstnancům školy. V současné době disponuje více než 7 500 svazky. Základ knižního fondu tvoří především beletrie. V menším rozsahu nabízíme i odbornou literaturu především z oboru literární vědy, historie a výtvarného umění. Knihovní fond je průběžně doplňován formou nákupu z prostředků školy, v nemalé míře i dary.

PhDr. Dana Dvořáková - vedoucí knihovny

Školní knihovna - dokumenty

  • Výpůjční doba školní knihovny.pdf   221 kB – 30. 8. 2016 14:08, správce webu (v.1)
    ‎(platná pro školní rok 2016/2017)‎
  • Řád knihovny Gymnázia Benešov.pdf   311 kB – 27. 8. 2016 2:01, správce webu (v.1)
    ‎Řád žákovské školní knihovny Gymnázia Benešov platný pro tento školní rok‎
Zobrazuje se 2 souborů ze stránky Školní knihovna - dokumenty.