Název projektu: Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce na Gymnáziu, Benešov, Husova 470


Získali jsme finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Naše škola v závěru roku 2008 podala žádost o finanční prostředky z Regionálního operačního programu Střední Čechy, který je dotován Evropskou unií, tj. Evropským fondem pro regionální rozvoj a spolufinancován Středočeským krajem. Žádost byla vyhodnocena jako úspěšná a mohl tak být zahájen projekt s názvem „Zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce“ za zhruba 8.300.000 Kč. Realizace projektu je načasována do období červen 2009 – duben 2011 a přinese škole, studentům i pedagogům mnoho pozitivních změn. Cílem projektu je zavedení moderních technologií do všech vyučovacích předmětů. Škola chce dát všem učitelům možnost využít svého odborného potenciálu a výuku vést v souladu se současnými trendy. 

Druhá etapa probíhala od konce roku 2009 do jarních měsíců roku 2010. Byl zakoupen systém ISES pro moderní výuku fyziky, dále jsme pořídili digitální jazykovou laboratoř s distribucí audia i videa a 4 interaktivní tabule. Byl zakoupen hlasovací systém a moderní binokulární mikroskop pro biologii. Odborná učebna německého jazyka byla vybavena novým bezdrátovým přenosem audia.

Na konci roku 2010 proběhla poslední třetí etapa. Bylo pořízeno 5 projekcí do odborných učeben, pracovny VT byly vybaveny novými počítači, učitelé pro přípravu na výuku obdrželi 8 ks nových notebooků. Nová barevná tisková centra s možností scanování do mailů nahradila starší tiskárny. Byl zakoupen SW pro podporu výuky grafiky.

RNDr. Jan Kolouch
metodik ICT, vedoucí projektu