Název projektu: Kdo jiný? Posilování podnikatelských dovedností žáků ve Středočeském kraji prostřednictvím občanské angažovanosti

Stručný obsah projektu

Současná etapa projektu Kdo jiný? je realizována za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci Středočeského kraje. Během realizačního období (červen 2013 – září 2014) projektu s názvem „Kdo jiný? Posilování podnikatelských dovedností žáků ve Středočeském kraji prostřednictvím občanské angažovanosti (CZ.1.07/1.1.32/02.0119)“ vznikne příručka Týmové projekty jako forma projektového vyučování, která se bude zabývat realizací týmového projektu, projektovými formami, akcemi a nástroji, tedy tím, jak začlenit týmový projekt do výuky apod. Dále vyjde i příručka pro žáky. Nedílnou součástí projektu je právě podpora a realizace žákovských týmových projektů.

Do projektu se zapojily dvě třídy Gymnázia Benešov. Pro žáky realizující týmový projekt se budou konat během školního roku dvě víkendová setkání s workshopy. Na konci školního roku (červen 2014) proběhne přehlídka žákovských týmových projektů, kde budou mít žáci možnost prezentovat svoje aktivity. V neposlední řadě vzniknou tři nové audiovizuální lekce s tématem občanského aktivismu a bude připraven i seminář pro učitele, jak s těmito lekcemi pracovat.


Více na: http://www.jsns.cz/cz/page/18/Projekt_kdo_jiny.html
Mgr. Pavel Mareš