Název projektu: Inovace ve vzdělávání na Gymnáziu


Stručný obsah projektu:

Gymnázium Benešov v souladu s moderními trendy ve výuce v Evropě se rozhodlo zvýšit kvalitu výuky v těchto oblastech:
 • I-2 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti 
 • II-1 Individualizace výuky cizích jazyků 
 • II-3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků 
 • II-5 Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí 
 • III-1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií. 
 • III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
 • IV-1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti. 
 • VI-2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti. 
 • VI-3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků. 
Cíl bude naplněn realizací výstupů výše uvedených šablon školení pedagogických pracovníků, tvorbou DUMů a individualizací výuky. 
Pro realizaci a pilotní ověření výuky bude zakoupeno potřebné vybavení a zařízení. 

Potřebnost projektu:

V souvislosti s implementací školské kurikulární reformy na Gymnáziu Benešov dlouhodobě klademe důraz na modernizaci a zvyšování kvality a efektivity vzdělávání. Podporujeme především 3 oblasti:
 1. implementaci moderních informačních technologií do výuky, 
 2. aplikaci inovativních pedagogických metod, 
 3. rozvoj dovedností v oblastech komunikace a zvládání kázně žáků. 
Naše zkušenosti potvrzují zájem žáků o využívání IT ve výuce, jako o vysoce atraktivní způsob výuky. Důležité je rovněž klást důraz na výrazné zapojení praktických dovedností do výuky, které podpoří uplatnění žáků na trhu práce po ukončení absolvování studia.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení využívání digitálních technologií ve výuce. Podpořeno bude cca 450 žáků. Prospěch ze zapojení do projektu bude mít cca 20 pedagogů. 
Konečným výsledkem projektu bude zvýšená dovednost práce učitelů i studentů s novými technologiemi, posuneme školu v celkovém používání digitálních technologií. Tato změna se odrazí nejen hodnocení na portále RVP, ale i v každodenním životě školy.

Výstupy:

V rámci šablony III/2 byly vytvořeny tyto DUM:

1. Využívání ICT Stereometrie 

byly vytvořeny 3 sady DUM po 20 vzdělávacích materiálech v tématech
 1. Sada pro demonstraci konstrukčních postupů v perspektivě
 2. Podpora tématu Polohování a metrické vztahy ve stereometrii
 3. Vlastnosti těles a ploch
Modely vytvořené v prostředí Geogebra lze volně spouštět po nainstalování tohoto prostředí (pro školy volně dostupné).
Modely vytvořené v Cabri 3D lze pro demonstraci spouštět ve zkušební verzi programu, plnohodnotné využití je podmíněno zakoupením licence. Pdf vytvořených materiálů obsahují ilustrační screenshoty vytvořených dynamických modelů.

2. Využívání ICT Fyzika ISES 

byla vytvořena 1 sada DUM 20 vzdělávacích materiálů pro laboratorní práce z fyziky (20 souborů) v tématech:
 1. Mechanika
 2. Elektřina a magnetismus
 3. Fyzikální obraz světa

3. Využívání ICT Fyzika - testy v Edubázi 

byla vytvořena 
1 sada DUM 20 vzdělávacích materiálů testů z Mechaniky.
1 sada DUM 20 vzdělávacích materiálů testů z Elektřiny a magnetismu
1 sada DUM 20 vzdělávacích materiálů testů z Moderní fyziky

DUM je vytvořen v prostředí EDUBASE s přímým přístupem z internetu s možností vyhodnocení.

4. Využívání ICT Geogebra

byly vytvořeny 2 sady DUM po 20 vzdělávacích materiálech v tématech:
 1. Matematika - Analytická geometrie, Lineární AG
 2. Matematika - Analytická geometrie, Kvadratické útvary
 3. Matematika - Planimetrie
Modely vytvořené v prostředí Geogebra lze volně spouštět po nainstalování tohoto prostředí (pro školy volně dostupné).

5. Využívání ICT Zeměpis

byla vytvořena 
1 sada DUM o 20 vzdělávacích materiálech v tématu Mimoevropské regiony
1 sada DUM o 20 vzdělávacích materiálech v tématu Evropské regiony
1 sada DUM o 20 vzdělávacích materiálech v tématu Regiony ČR

Informace pro školy je na vyžádání u autorů DUM:
FYZIKA - Mgr. Petr Brabec, brabec@gbn.cz, tel.: 311 444 662
FYZIKA - Mgr. Jakub Malý, maly_jakub@gbn.cz, tel.: 311 444 633
GEOGEBRA - RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D., sarka@gbn.cz, tel.: 311 444 661
 
STEREOMETRIE - RNDr. Šárka Gergelitsová, Ph.D., sarka@gbn.cz, tel.: 311 444 661
ZEMĚPIS - Mgr. Pavel Mareš, mares_pavel@gbn.cz, tel.: 311 444 635