PRO VEŘEJNOST‎ > ‎

Gymnázium Benešov - kontakty na zaměstnance školyJméno
Příjmení
Telefon       E-mail Vyučovací předměty Další pracovní náplň
PhDr. Renata
Ballová 
311 444 644 ballova(at)gbn.cz Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce  vedoucí předmětové komise cizích jazyků

Stanislav
Benovič
311 444 614
skolnik(at)gbn.cz
školník, preventista požární ochrany
Mgr. Irína
Beznosová 
311 444 450 beznosova_irina(at)gbn.cz Tělesná výchova
Mgr. Petr
Brabec
311 444 662 brabec(at)gbn.cz Fyzika, Informatika a výpočetní technika administrace webových stránek, koordinátor a metodik ICT, organizátor Vědecké kavárny
PaedDr. Dana
Dvořáková 
311 444 644 dvorakova_dana(at)gbn.cz Český jazyk, Německý jazyk, Literárně-jazykový seminář vedoucí předm. komise českého jazyka, třídní učitelka v 1.B
Mgr. Zdeněk
Dvořák 
311 444 641 dvorak_zdenek(at)gbn.cz Český jazyk, Dějepis, Seminář a cvičení z dějepisu třídní učitel ve 2.A, vedoucí předmětové komise společenskovědních předmětů, organizátor Filmového klubu
RNDr. Šárka
Gergelitsová, Ph. D.
311 444 661 sarka(at)gbn.cz Informatika a výpočetní technika, Seminář a cvičení z výpočetní techniky, Prostorové modelování, Deskriptivní geometrie
Mgr. Klára
Hašková 
311 444 616 haskova_klara(at)gbn.cz Český jazyk, Hudební výchova třídní učitelka v kvartě
Mgr. Darina
Heřmanová
311 444 616 hermanova_darina(at)gbn.cz Anglický jazyk
Mgr. Ivana
Hnátová
311 444 616 hnatova(at)gbn.cz Matematika, Fyzika
třídní učitelka v oktávě B
Mgr. Pavel
Hoza
311 444 640 hoza(at)gbn.cz Český jazyk, Dějepis, Seminář z dějepisu, Literární seminář esejista, prozaik a básník, organizátor Autorských čtení, spoluzakladatel Benešovského literárního festivalu, více ...
Mgr. Roman
Hronek
311 444 621 hronek(at)gbn.cz Vybrané kapitoly z fyziky
ředitel školy

Hana
Chawner
311 444 616 chawnerova_hana(at)gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
na mateřské dovolené
Mgr. Dana
Jelínková
311 444 616 jelinkova_dana(at)gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka organizace veřejných sbírek na škole, pěvecký sbor školy
Mgr. Jana
Ježková
311 444 616 jezkova_jana(at)gbn.cz Francouzský jazyk
Mgr. Radim
Klein
311 444 650 klein_radim(at)gbn.cz Tělesná výchova
organizace lyžařských a sportovních kurzů, vedoucí předmětové komise tělesné výchovy
Mgr. Jaroslava
Koblerová
311 444 616 koblerova_jarka(at)gbn.cz Matematika, Seminář a cvičení z matematiky, Vybrané kapitoly z matematiky
třídní učitelka ve 3.A
Mgr. Alena
Králová
311 444 616 kralova_alena(at)gbn.cz Německý jazyk, Dějepis, Seminář z dějepisu
třídní učitelka v tercii, organizace Dějepisné olympiády na škole
Mgr. Hana
Králová
311 444 616 kralova_hana(at)gbn.cz Společenské vědy, Společenskovědní seminář, Ruský jazyk, Konverzace z ruského jazyka
třídní učitelka ve 4.A
Mgr. Hana
Krátká
311 444 616 kratka(at)gbn.cz Český jazyk, Literární seminář, Literárně-jazykový seminář, Hudební výchova
organizace zájezdů s Klubem mlad. posluchače a s Klubem mlad. diváka, třídní učitelka v 1.A
Mgr.
Bc.
Petr
Kureš
311 444 634
Chemie, Seminář a cvičení z chemie

PhDr. Lenka
Kurešová
311 444 641 hovorkova_lenka(at)gbn.cz Český jazyk, Dějepis, Seminář z dějepisu, Literární seminář

RNDr. Eva
Kuťáková
311 444 623 kutakova_eva(at)gbn.cz Matematika, Biologie, Seminář a cvičení z biologie, Vybrané kapitoly z biologie
statutární zástupce ředitele školy

Tomáš
Lysoněk
311 444 661 lysonek_tomas(at)gbn.cz Informatika a výpočetní technika, Seminář a cvičení z výpočetní techniky, Prostorové modelování
Mgr. Jakub
Malý
311 444 622 maly_jakub(at)gbn.cz Matematika, Fyzika, Vybrané kapitoly z fyziky
zástupce ředitele školy, organizátor Fyzikální olympiády na škole
Mgr. Alena
Marešovská
311 444 631 maresovska_alena(at)gbn.cz Biologie, Tělesná výchova, seminář Lidské tělo
třídní učitelka ve 3.B, výchovný poradce pro výchovné záležitosti a rizikové chování, školní metodik prevence, organizátor PEER programu školy, Adaptačních kurzů a nočního orientačního běhu Voskovka
Mgr. Pavel
Mareš
311 444 635 mares_pavel(at)gbn.cz Zeměpis, Společenské vědy, Občanská výchova, Seminář ze zeměpisu, Společenskovědní seminář
třídní učitel v oktávě A. vedoucí předmětové komise přírodovědných předmětů, kronika školy
Mgr. Šárka
Nováková
311 444 616 novakova_sarka(at)gbn.cz Francouzský jazyk, Společenské vědy

Mgr. Magda
Ošmerová
311 444 616 osmerova_magda(at)gbn.cz Španělský jazyk

Mgr. Roman
Palla
311 444 642 palla_roman(at)gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Lada
Pavlíčková
311 444 650 pavlickova_lada(at)gbn.cz Tělesná výchova

Mgr. Eliška
Pilátová
311 444 644 pilatova(at)gbn.cz Německý jazyk, Konverzace v německém jazyce, Občanská výchova, Tělesná výchova
výchovný poradce pro profesní orientaci
Mgr. Jana
Poláková
311 444 616 polakova_jana(at)gbn.cz Matematika, Biologie
třídní učitelka v kvintě, organizátorka Biologické olympiády na škole, koordinátor EVVO
Mgr. Vladimír
Prášek
311 444 633 prasek_vlada(at)gbn.cz Matematika, Fyzika, Informatika a výpočetní technika
fotodokumentace školy
Mgr. Michaela
Richterová
311 444 616 richterova_michaela(at)gbn.cz Český jazyk, Tělesná výchova
třídní učitelka v sekundě
Mgr. Eliška
Růžičková
311 444 616 ruzickova_eliska(at)gbn.cz Biologie, Tělesná výchova třídní učitelka ve 2.B
Mgr. Andrea
Říčařová
311 444 616 ricarova_andrea(at)gbn.cz Biologie, Chemie
třídní učitelka v primě
Mgr. Marie
Smetanová
311 444 616 smetanova_marie(at)gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Jana
Šeborová
311 444 616 seborova_jana(at)gbn.cz Výtvarná výchova, Hudební výchova - nepovinná
vedení pěveckého sboru školy
Mgr. Radka
Šedivá
311 444 616 sediva_radka(at)gbn.cz Chemie

Mgr. Magdalena
Šimonová
311 444 616 simonova_magdalena(at)gbn.cz Matematika, Fyzika


Marie
Šímová
311 444 611 simova(at)gbn.cz
ekonomka školy
Mgr. Pavla
Šintalová
311 444 616 sintalova_pavla(at)gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce, Příprava na zkoušky FCE
vedoucí předmětové komise anglického jazyka, organizace cambridgeských jazykových zkoušek PET, FCE, CAE, koordinátorka DofE programu
Mgr. Hana
Škoulová
311 444 616 skoulova_hana(at)gbn.cz Anglický jazyk, Konverzace v anglickém jazyce
třídní učitelka ve 4.B
Mgr. Renata
Šupková
311 444 651 supkova_renata(at)gbn.cz Český jazyk, Výtvarná výchova
třídní učitelka v sextě, vedoucí předmětové komise estetické výchovy
Mgr. Jana
Šváchová
311 444 616 svachova(at)gbn.cz Matematika, Vybrané kapitoly z matematiky, Seminář a cvičení z matematiky, Fyzika, Finanční matematika
koordinátor ŠVP, vedoucí předmětové komise matematiky, fyziky a informatiky
Mgr. Luďka
Turková
311 444 635 turkova(at)gbn.cz Matematika, Zeměpis, Seminář ze zeměpisu


Lucie
Vacková
311 444 660 vackova_lucie(at)gbn.cz
laborantka v areálu výpočetní techniky, pověřenec GDPR
Mgr. Vlasta
Vidrnová
311 444 641 vidrnova_vlasta(at)gbn.cz Český jazyk, Dějepis, Latina (lékařská), Ruský jazyk
třídní učitelka v septimě A
Mgr. Jana
Zemanová
311 444 616 zemanova_jana(at)gbn.cz Francouzský jazyk, Anglický jazyk
Ing. Věra
Ziková
311 444 616 zikova_vera(at)gbn.cz Anglický jazyk třídní učitelka v septimě B

Marie
Žížalová
311 444 612 zizalova(at)gbn.cz
účetní školy