Významní absolventi a osobnosti školy

Mnozí žáci gymnázia se stali úspěšnými lékaři, právníky, inženýry, učiteli nebo úředníky, jednotlivci pak politickými činiteli, vědci nebo umělci. Někteří vynikli ve svém oboru tak, že byli zařazeni do encyklopedických a biografických slovníků. Vybrali jsme z našich krajanů ty, jejichž studium na benešovském gymnáziu je prokázáno. Tento soupis byl sestaven podle dostupné literatury a nemůže si pochopitelně dělat nároky na úplnost.


Bednář, Jan RNDr. CSc. (nar. 1946)

 • vědec-meteorolog, profesor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, odborné knihy a články
 • další informace na Wikipedii

Brandl, Zdeněk RNDr. CSc. (1939 - 2013)

 • biolog, vědecký a pedagogický pracovník, docent Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v roce 2003 byl jmenován profesorem, v období 1998 – 2004 byl děkanem Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, od roku 2004 pak prorektorem této univerzity, roku 2011 ho rektor univerzity jmenoval emeritním profesorem, profesor Zdeněk Brandl zemřel 20. srpna 2013
 • další informace na stránkách ČSOP Vlašim

Cidlinský, Vladimír (1934 - 2013)

 • malíř, výtvarný pedagog, galerista, výstavy v České republice i v zahraničí
 • další informace na stránkách MÚ Benešov

Friedmann, Julius JUDr. (1885 – 1964)

 • účastník zahraničního odboje za 1. světové války, člen londýnské exilové vlády, potom člen vlády ČSR

Haering, Vladimír MUDr. (1882 – 1942)

 • chirurg, generál zdravotní služby, účastník odboje za 1. i 2.světové války, oběť nacizmu
 • další informace na stránkách VÁLKA.CZ 

Hausenblas, Karel PhDr. DrSc. (1923 - 2003)

 • profesor českého jazyka na Filosofické fakultě Karlovy univerzity, knihy vědecké i popularizační
 • další informace na Wikipedii

Hoza, Pavel Mgr. (nar. 1964)

Chlupáč, Miloslav (1920 - 2008)

 • akademický sochař, původní tvorba i práce restaurátorská, organizační činnost ve spolcích výtvarných umělců
 • legenda českého výtvarného umění pohledem Jany Chytilové v pořadu Portréty odvysílaného Českou televizí v roce 2005

Janovic, Vladimír (nar. 1935)

Krůta, Jan (nar. 1946)

Mareš, František Václav PhDr. (1923 – 1994)

 • vědecký pracovník Slovanského ústavu ČSAV, později profesor slavistiky na vídeňské univerzitě, mezinárodně uznávaný vědec, množství vědeckých publikací
 • další informace na Wikipedii

Němec, Ludvík (1920 – 1995)

 • učitel, kulturní pracovník, vynikající recitátor, herec a režisér ochotnického divadla, autor divadelních her
 • další informace na stránkách MÚ Benešov (PDF)

Nový (původním jméno Novák), Karel (1890 – 1980)

 • novinář a spisovatel, povídky a romány, náměty převážně z Benešovska, mj. zobrazení poměrů na zdejším gymnáziu
 • další informace na Wikipedii nebo na stránkách Slovníku české literatury

Petráň, Josef PhDr. (23. 8. 1930 – 3. 12. 2017)

 • historik, profesor Filosofické fakulty Karlovy univerzity, vědecké publikace, redaktor Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka
 • život a dílo (zpracovala PhDr. Lenka Kurešová)
 • další informace na Wikipedii

Plavec, Miroslav (1925 - 2008)

Schaller, Josef Jaroslav (1738 – 1809)

 • člen piaristického řádu, zakladatel české historické topografie, odborné knihy
 • další informace na Wikipedii

Scheiner, Josef JUDr. (1861 – 1932)

 • advokát, politik, účastník odboje za 1. světové války, starosta Československé obce sokolské
 • další informace na Wikipedii

Schönbaum, Emil PhDr. (1882 – 1967)

 • profesor pojistné matematiky a matematické statistiky na Karlově univerzitě, později poradce středoamerických a jihoamerických států v oblasti sociálního pojištění
 • další informace na stránkách Středočeské vědecké knihovny v Kladně

Suchánek, Miloš (1908 – 1940)

 • akademický sochař, autor Husovy sochy a dalších plastik v Benešově
 • další informace na stránkách SOCHAŘSTVÍ.INFO

Šimek, Eduard PhDr. CSc. (nar. 1936)

 • historik, numismatik, ředitel Historického muzea Národního muzea v Praze, odborné publikace, práce redakční a bibliografická
 • další informace v archívu ČRo Plus

Škvor, Jiří JUDr. (1916 – 1981)

 • básník, v emigraci pod jménem Pavel Javor, spolupracovník BBC, profesor českého a slovenského jazyka a literatury na univerzitě v Montrealu
 • další informace na stránkách Slovníku české literatury

Topol, Josef (1935 - 2015)

 • básník, dramatik, překladatel, působení v divadle E.F.Buriana a v Divadle Za branou, v některých hrách regionální prvky
 • další informace na Wikipedii

Tywoniak, Jiří PhDr. (1919 – 1995)

 • historik, archivář, zakladatel regionálních sborníků, autor několika knih a množství statí z historie Podblanicka
 • další informace na stránkách DATABÁZE KNIH.CZ

Vančura, Vladislav MUDr. (1891 – 1942)

 • významný prozaik a dramatik, v některých prózách prvky regionální, účastník protinacistického odboje, popraven za heydrichiády
 • další informace na stránkách školy nebo na Wikipedii

Viewegh, Michal (nar. 1962)

Vnouček, František (1903 – 1960)

Vodička, Vladimír JUDr. (1925 - 2015)

 • ředitel Divadla Na zábradlí, hudební skladatel, především jazz a šansony
 • další informace na stránkách Novinky.cz (Divadlo Na zábradlí: Abrahámoviny)

Zavoral, Metod ThDr. PhDr. h.c. (1862 – 1942)

 • opat premonstrátského kláštera na Strahově, církevní spisovatel, literární kritik, překladatel
 • další informace na Wikipedii

Zítek, Václav (1932 - 2011)

 • operní pěvec-basista a barytonista, sólista opery v Ostravě, v Ústí nad Labem a v Národním divadle v Praze
 • další informace na WikipediiZdroj: TYWONIAKOVÁ, Jana. Z galerie osobností. 300 let Gymnázia Benešov. 2003, s. 84-87.
Další informace poskytnul: Pavel Škvor