Ondřej Babka - účastník Mezinárodní zeměpisné olympiády v Pekingu

K výrazným studentům naší školy po celou dobu studia patřil letošní maturant Ondřej Babka. Pravidelně se účastnil Zeměpisné olympiády a získával pěkná umístění i v celostátních kolech. Letos v létě reprezentoval naši republiku na Mezinárodní geografické olympiádě v Pekingu. Ačkoliv je dnes plně vytížen náročným studiem medicíny, ochotně mi odpověděl na několik otázek.


1) Kdy a kde se soutěž odehrála? Jak jsi se na ni připravoval?

Mezinárodní geografická olympiáda (iGeo) proběhla ve dnech 16. - 22. srpna 2016 v čínském hlavním města Pekingu. Na soutěž jsem se nijak intenzivně nepřipravoval, přece jenom jsem měl hlavně na jaře starosti s maturitou a přijímacími zkouškami, avšak pro náš tým bylo na konci července uspořádáno krátké soustředění, kde nás organizátoři české Zeměpisné olympiády seznámili se specifickými úkoly, které iGeo přináší, a také jsem se seznámil se svými "spoluhráči".


2) Jaká byla konkurence?

Soutěže se zúčastnilo 45 zemí, přičemž téměř každá vyslala 4 účastníky. Jelikož se soutěž odehrávala celá v angličtině, velkou výhodu měly týmy z anglicky mluvících zemí, ale i studenti, jejichž výuka na střední škole probíhala v angličtině. To se projevilo i na celkových výsledcích.


3) Popsal bys průběh soutěže? Překvapila Tě nějaká otázka (nějaký úkol)?

Největší důraz byl kladen na terénní práci, tedy tzv. Fieldwork. Během ní jsme se pohybovali po centru Pekingu a řešili různé praktické úlohy, které souvisely se zlepšením kvality života ve městě a jeho udržitelným rozvojem. Dalšími částmi soutěže byl klasický psaný test a na závěr test multimediální, při kterém byly otázky zadávány na počítači. Obsahoval tedy i různé obrázky, animace, videa či zvukové záznamy. Díky soustředění před odletem mě asi nic vyloženě nepřekvapilo, ale obtížnost úkolů byla pochopitelně obrovská, takže uspěly pouze týmy, které se soustavné přípravě věnovaly celý rok. Doprovodný program iGeo byl taktéž velmi bohatý. Kromě slavnostního zahájení a ukončení jsme se také účastnili kulturního večera, kdy měl každý tým 2 minuty na to, aby představil nějakou kulturní zvláštnost své země.


4) Jaké máš dojmy z pobytu v Číně? Co zajímavého jsi viděl (navštívil,...)?

V průběhu soutěže a i na následné exkurzi jsem měl neopakovatelnou možnost prohlédnout si Zakázané město v Pekingu, Velkou čínskou zeď, ale také moderní metropoli Šanghaj a její okolí. Měl jsem tedy možnost poznat téměř všechny tváře Číny 21. století. Na hlavním pekingském náměstí na obyvatele i turisty shlíží z obřího portrétu tvář Mao Ce-Tunga, který připomíná, že Čína je stále tvrdě totalitní zemí, ale v Šanghaji, která se nachází jen o pár set kilometrů jižněji, mají ve vysokých mrakodrapech svá sídla všechny velké světové společnosti. Velmi specifická je i čínská mentalita. Nejvíce mě zklamal všudypřítomný nepořádek na ulicích, tedy něco, co je například v nedalekém Japonsku naprosto nemyslitelné.


5) Jistě jsi se seznámil s mnoha zajímavými lidmi. Jsi ještě dnes s někým v kontaktu?

Celý týden utekl velmi rychle, a tak bylo na seznamování s ostatními účastníky velmi málo času. I proto velmi rád vzpomínám na jeden večer, kdy nás výprava Hong Kongu pozvala do jedné z pekingských restaurací, kde jsme s nimi povečeřeli pravou pekingskou kachnu a ochutnali i další lahůdky místní kuchyně.


V Benešově 14. 10. 2016
Mgr. Zdeněk Dvořák