Naše stopa při letošním předávání Ceny Františka Hrubína

přidáno: 17. 11. 2016 9:49, autor: správce webu   [ aktualizováno 17. 11. 2016 9:49 ]

V úterý 9. 11. 2016 byla v Šímově síni benešovského Muzea umění a designu předána Cena Františka Hrubína přední české básnířce Janě Štroblové, autorce básnické sbírky Neviditelné obrazy. Ocenění uděluje (letos podruhé) Klub pražských spisovatelů a hejtman Středočeského kraje středočeskému spisovateli za nejlepší knihu uplynulého roku. Celou akci finančně i organizačně již tradičně podpořilo Město Benešov.

Slavnostní večer moderoval básník Lubomír Brožek, dílo oceněné básnířky pochvalně zhodnotil (tzv. „laudatio“) předseda odborné poroty - univerzitní profesor, básník a literární historik prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. Publikum si vyslechlo několik básní Jany Štroblové v podání Kateřiny Ryšavé a sama laureátka pak v děkovném proslovu poděkovala porotě a mimo jiné zavzpomínala na básníka Františka Hrubína a na léta, kdy pracovala v Benešově.

K úspěchu celého večera nemalou měrou přispěl kolega Pavel Hoza. Podílel se na organizaci celé akce, byl členem odborné poroty a publiku představil naši abiturientku Kláru Krásenskou a studenta septimy Víta Stašu, který citlivě zarecitoval dvě Hrubínovy básně. Talentovaná básnířka K. Krásenská překvapila hosty několika svými lyrickými básněmi.

Zdeněk Dvořák