GYMNÁZIUM BENEŠOV

škola poskytující všeobecné středoškolské vzdělání
příspěvková organizace Středočeského kraje

ADRESA: Husova 470, 256 01 Benešov
TELEFON: 311 444 611-2
E-MAIL:
gymnazium@gbn.cz


Školská rada při Gymnáziu Benešov

Od ledna 2005 pracuje při škole školská rada. V každém školním roce se schází minimálně dvakrát, projednává a schvaluje školní řád, výroční zprávu školy za předchozí školní rok, dlouhodobé záměry školy, rovněž se pravidelně zabývá některými otázkami a problémy souvisejícími s aktuální situací v českém regionálním školství. Je složena ze zástupců zřizovatele školy, jímž je Středočeský kraj, dále ze zástupců pedagogického sboru a ze zástupců zletilých žáků školy nebo rodičů nezletilých žáků. Kromě zástupců zřizovatele jsou členové školské rady voleni.
V současné době pracuje šestičlenná školská rada v tomto složení: 
  • Mgr. Zdeněk Zahradníček, zástupce zřizovatele, 
  • Ing. Tomáš Beneš, MBA , zástupce zřizovatele (člen Zastupitelstva Středočeského kraje), 
  • Alena Dřízalová, zástupce rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků, 
  • JUDr. Ondřej Kuchař, zástupce rodičů a zákonných zástupců nezletilých žáků, 
  • Mgr. Pavel Hoza, zástupce pedagogického sboru školy, 
  • Mgr. Petr Brabec, zástupce pedagogického sboru školy. 

Školská rada - dokumenty

  • zapis2018.pdf   237 kB – 22. 11. 2018 6:19, Roman Hronek (v.1)
  • Volby 2018 - oznámení 1.pdf   69 kB – 25. 9. 2018 1:49, Roman Hronek (v.1)
  • Návrh na kandidáta školské rady.doc   26 kB – 25. 9. 2018 1:45, Roman Hronek (v.1)
Zobrazuje se 3 souborů ze stránky Školská rada - dokumenty.