GYMNÁZIUM BENEŠOV

škola poskytující všeobecné středoškolské vzdělání
příspěvková organizace Středočeského kraje

ADRESA: Husova 470, 256 01 Benešov
TELEFON: 311 444 611-2
E-MAIL:
gymnazium@gbn.cz


Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování rodičů a dalších zákonných zástupců žáků (dále jen "rodičů"), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen "vzdělávání") žáků v Gymnáziu Benešov, a také přátel a příznivců Gymnázia Benešov. Je nástupkyní Unie rodičů ČR - Sdružení při Gymnáziu v Benešově. Spolek pracuje primárně na úrovni jednotlivých tříd, kde je projednávána problematika vzdělávací a zájmové činnosti žáků – z těchto jednání jsou prostřednictvím členů výborů volených na úrovni tříd předávány podněty na jednání hlavního výboru spolku, který se schází zpravidla 4x za školní rok, za účasti vedení Gymnázia.

Výbor Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

Předseda: Dr. Jan Jansa

Členové kontrolní komise:

předsedkyně kontrolní komise: Jitka Slunéčková
člen kontrolní komise: Mgr. Zdeněk Zahradníček
člen kontrolní komise: Ing. Ladislav Klavrza

Členové výboru pro školní rok 2017/2018

1A8 Ing. Tomáš Kolman tomas.kolman(at)me.com
2A8 Mgr. Marika Potůčková mhaskova(at)yahoo.com
3A8 Ing. Zuzana Žídková zuzana.zidkova(at)atlas.cz
4A8 Dr. Jan Jansa jansa(at)biomed.cas.cz
4B8 Mgr. Karel Volf karel.volf(at)akvolf.cz
5A8 Ing. Petr Hála PHala(at)lekis.cz
5B8 Klára Benešová klara.beneska(at)seznam.cz
6A8 JUDr. Helena Znamenáčková helena.soubusta(at)seznam.cz
7A8 Bc. Martina Matuštíková matustikovam(at)volny.cz
8A8 MUDr. Martina Volfová martina.volf(at)volny.cz
1.A Jaromíra Hedviková mirka(at)hedvik.cz
1.B Miloš Vojtíšek tucnak13(at)email.cz
2.A Ing. Jana Čechová jana.cechova(at)open-com.cz
2.B Mgr. Jan Zawatzky zawatzky(at)seznam.cz
3.A Martina Rajdlová rajdlova.martina(at)seznam.cz
3.B Monika Šlehobrová slehobrova(at)omniamedia.cz
4.A Mgr. Tomáš Krampera kramperatom(at)seznam.cz
4.B Ing. Ondřej Daněk odanek.bn(at)gmail.com

Členské příspěvky na školní rok 2017–2018

 • Člen – rodič 1 žáka Gymnázia Benešov – 500,‐ Kč
 • Člen – rodič 2 žáků Gymnázia Benešov – 750,‐ Kč
 • Člen – rodič 3 žáků Gymnázia Benešov – 1000,‐ Kč
 • Člen – rodič 4 žáků Gymnázia Benešov – 1250,‐ Kč
 • Člen – příznivec Gymnázia Benešov – 500,- Kč
 • Člen – právnická osoba – 5000,- Kč

Členské příspěvky jsou splatné do 2. 12. kalendářního roku buď bezhotovostní platbou na účet 360 882 1329/0800 vedený u České spořitelny, nebo hotově u pokladníků třídy.


Zápisy ze schůzí jednání výboru

 • zápis schůze 2018-02-20.pdf   135 kB – 7. 3. 2018 1:52, Roman Hronek (v.1)
 • zápis schůze 2017-11-14.pdf   366 kB – 23. 1. 2018 0:17, Roman Hronek (v.1)
 • SR GBN Členská schůze 2017.pdf   544 kB – 23. 1. 2018 0:17, Roman Hronek (v.1)
 • zápis schůze 2017-04-11.pdf   70 kB – 2. 6. 2017 2:45, Roman Hronek (v.1)
Zobrazuje se 4 souborů ze stránky Zápisy ze schůzí jednání výboru.


Stanovy Sdružení a další dokumenty

 • Návrh rozpočtu Sdružení 2017_18 Rozpočet.pdf   73 kB – 7. 11. 2017 11:53, Roman Hronek (v.1)
  ‎Návrh rozpočtu SR při GBN na školní rok 2017-2018‎
 • Hospodaření SR 09-2016_09-2017 zpráva o hospod.16_17.pdf   80 kB – 7. 11. 2017 11:52, Roman Hronek (v.1)
  ‎Zpráva o hospodaření SR při GBN za školní rok 2016-2017‎
 • Prihlaska_SR_Gymnazia_Benesov.rtf   77 kB – 14. 12. 2016 10:59, správce webu (v.1)