GYMNÁZIUM BENEŠOV

škola poskytující všeobecné středoškolské vzdělání
příspěvková organizace Středočeského kraje

ADRESA: Husova 470, 256 01 Benešov
TELEFON: 311 444 611-2
E-MAIL:
gymnazium@gbn.cz


Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování rodičů a dalších zákonných zástupců žáků (dále jen "rodičů"), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen "vzdělávání") žáků v Gymnáziu Benešov, a také přátel a příznivců Gymnázia Benešov. Je nástupkyní Unie rodičů ČR - Sdružení při Gymnáziu v Benešově. Spolek pracuje primárně na úrovni jednotlivých tříd, kde je projednávána problematika vzdělávací a zájmové činnosti žáků – z těchto jednání jsou prostřednictvím členů výborů volených na úrovni tříd předávány podněty na jednání hlavního výboru spolku, který se schází zpravidla 4x za školní rok, za účasti vedení Gymnázia.

Výbor Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

Předseda: JUDr. Ondřej Kuchař

Členové kontrolní komise:

předsedkyně kontrolní komise: Jitka Slunéčková
člen kontrolní komise: Mgr. Zdeněk Zahradníček
člen kontrolní komise: Ing. Ladislav Klavrza

Členové výboru pro školní rok 2018/2019

1A8 RNDr. Irena Jansová Ph.D. irena.jansova(at)email.cz
2A8 Ing. Tomáš Kolman tomas.kolman(at)me.com
3A8 Mgr. Marika Potůčková mhaskova(at)yahoo.com
4A8 Ing. Zuzana Žídková zuzana.zidkova(at)atlas.cz
5A8 Dr. Jan Jansa jansa(at)biomed.cas.cz
5B8 Mgr. Karel Volf karel.volf(at)akvolf.cz
6A8 Ing. Petr Hála PHala(at)lekis.cz
6B8 Klára Benešová klara.beneska(at)seznam.cz
7A8 JUDr. Helena Znamenáčková helena.soubusta(at)seznam.cz
8A8 Bc. Martina Matuštíková matustikovam(at)volny.cz
1.A Věra Růžičková veraruzickova(at)seznam.cz
1.B David Jindra davcenko(at)seznam.cz
2.A Jaromíra Hedviková mirka(at)hedvik.cz
2.B Miloš Vojtíšek tucnak13(at)email.cz
3.A Ing. Jana Čechová jana.cechova(at)open-com.cz
3.B Mgr. Jan Zawatzky zawatzky(at)seznam.cz
4.A Martina Rajdlová rajdlova.martina(at)seznam.cz
4.B Monika Šlehobrová slehobrova(at)omniamedia.cz

Členské příspěvky na školní rok 2018–2019

 • Člen – rodič 1 žáka Gymnázia Benešov – 500,‐ Kč
 • Člen – rodič 2 žáků Gymnázia Benešov – 750,‐ Kč
 • Člen – rodič 3 žáků Gymnázia Benešov – 1000,‐ Kč
 • Člen – rodič 4 žáků Gymnázia Benešov – 1250,‐ Kč
 • Člen – příznivec Gymnázia Benešov – 500,- Kč
 • Člen – právnická osoba – 5000,- Kč

Členské příspěvky jsou splatné do 26. 10. 2018 bezhotovostní platbou na účet:
360 882 1329/0800 vedený u České spořitelny.


Zápisy ze schůzí jednání výboru

 • Zapis 25-9-18.pdf   418 kB – 22. 11. 2018 6:42, Roman Hronek (v.1)
 • zápis schůze 2018-02-20.pdf   135 kB – 7. 3. 2018 1:52, Roman Hronek (v.1)
 • zápis schůze 2017-11-14.pdf   366 kB – 23. 1. 2018 0:17, Roman Hronek (v.1)
 • SR GBN Členská schůze 2017.pdf   544 kB – 23. 1. 2018 0:17, Roman Hronek (v.1)
Zobrazuje se 4 souborů ze stránky Zápisy ze schůzí jednání výboru.


Stanovy Sdružení a další dokumenty

 • Zpráva kontrolní komise_2018.pdf   47 kB – 25. 9. 2018 5:30, Roman Hronek (v.1)
 • Návrh rozpočtu Sdružení 2018_19 Rozpočet.pdf   73 kB – 23. 9. 2018 13:16, Roman Hronek (v.1)
 • Hospodaření UR 09-2017_09-2018.pdf   89 kB – 23. 9. 2018 13:16, Roman Hronek (v.1)