GYMNÁZIUM BENEŠOV

škola poskytující všeobecné středoškolské vzdělání
příspěvková organizace Středočeského kraje

ADRESA: Husova 470, 256 01 Benešov
TELEFON: 311 444 611-2
E-MAIL:
gymnazium@gbn.cz


Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je sdružování rodičů a dalších zákonných zástupců žáků (dále jen "rodičů"), kteří se zajímají o výchovu a výuku (dále jen "vzdělávání") žáků v Gymnáziu Benešov, a také přátel a příznivců Gymnázia Benešov. Je nástupkyní Unie rodičů ČR - Sdružení při Gymnáziu v Benešově. Spolek pracuje primárně na úrovni jednotlivých tříd, kde je projednávána problematika vzdělávací a zájmové činnosti žáků – z těchto jednání jsou prostřednictvím členů výborů volených na úrovni tříd předávány podněty na jednání hlavního výboru spolku, který se schází zpravidla 4x za školní rok, za účasti vedení Gymnázia.

Výbor Sdružení rodičů při Gymnáziu Benešov z.s.

Předseda: Dr. Jan Jansa

Členové kontrolní komise:

předsedkyně kontrolní komise: Jitka Slunéčková
člen kontrolní komise: Mgr. Zdeněk Zahradníček
člen kontrolní komise: Ing. Ladislav Klavrza

Členové výboru pro školní rok 2016/2017

1A8 Mgr. Marika Potůčková
mhaskova(at)yahoo.com
2A8 Zuzana Žídková zuzana.zidkova(at)atlas.cz
3A8 Dr. Jan Jansa jansa(at)biomed.cas.cz
3B8 Mgr. Karel Volf karel.volf(at)akvolf.cz
4A8 Ing. Petr Hála PHala(at)lekis.cz
4B8 Klára Benešová klara.beneska(at)seznam.cz
5A8 JUDr. Helena Znamenáčková helena.soubusta(at)seznam.cz
6A8 Martina Matuštíková matustikovam(at)volny.cz
7A8 MUDr. Martina Volfová martina.volf(at)volny.cz
8A8 Mgr. Simona Konopiská SKonopiska(at)osz.ben.justice.cz
1.A Ing. Jana Čechová jana.cechova(at)open-com.cz
1.B

2.A Martina Rajdlová rajdlova.martina(at)seznam.cz
2.B Monika Šlehobrová slehobrova(at)omniamedia.cz
3.A Mgr. Tomáš Krampera kramperatom(at)seznam.cz
3.B MUDr. Jana Sádovská mudr.sadovska(at)seznam.cz
4.A Miloš Vojtíšek martina.vojtiskova1(at)seznam.cz
4.B Ing. Miroslav Kratochvíl kratochvil(at)chopos.cz

Členské příspěvky na školní rok 2016–2017

 • Člen – rodič 1 žáka Gymnázia Benešov – 500,‐ Kč
 • Člen – rodič 2 žáků Gymnázia Benešov – 750,‐ Kč
 • Člen – rodič 3 žáků Gymnázia Benešov – 1000,‐ Kč
 • Člen – rodič 4 žáků Gymnázia Benešov – 1250,‐ Kč
 • Člen – příznivec Gymnázia Benešov – 500,- Kč
 • Člen – právnická osoba – 5000,- Kč

Členské příspěvky jsou splatné do 2. 12. kalendářního roku buď bezhotovostní platbou na účet 360 882 1329/0800 vedený u České spořitelny, nebo hotově u pokladníků třídy.


Zápisy ze schůzí jednání výboru

 • zápis schůze 2017-04-11.pdf   70 kB – 2. 6. 2017 2:45, Roman Hronek (v.1)
 • SR při GBN zápis schůze 15. února 2017.pdf   111 kB – 20. 3. 2017 1:49, Roman Hronek (v.1)
 • Členská schůze 2016 finfin.pdf   409 kB – 30. 1. 2017 1:19, Roman Hronek (v.1)
 • zápis schůze 2016-11-15a.pdf   78 kB – 9. 1. 2017 23:13, Roman Hronek (v.1)
Zobrazuje se 4 souborů ze stránky Zápisy ze schůzí jednání výboru.


Stanovy Sdružení a další dokumenty

 • Návrh rozpočtu Sdružení 2017_18 Rozpočet.pdf   73 kB – 7. 11. 2017 11:53, Roman Hronek (v.1)
  ‎Návrh rozpočtu SR při GBN na školní rok 2017-2018‎
 • Hospodaření SR 09-2016_09-2017 zpráva o hospod.16_17.pdf   80 kB – 7. 11. 2017 11:52, Roman Hronek (v.1)
  ‎Zpráva o hospodaření SR při GBN za školní rok 2016-2017‎
 • Prihlaska_SR_Gymnazia_Benesov.rtf   77 kB – 14. 12. 2016 10:59, správce webu (v.1)