GBN - 2020_2021‎ > ‎

Rotační výuka tříd nižšího gymnázia od 3. 5. 2021 (Informace pro žáky a jejich zákonné zástupce)

přidáno: 30. 4. 2021 3:03, autor: Roman Hronek   [ Aktualizováno 30. 4. 2021 5:28 uživatelem správce webu ]

Organizační opatření při rotačním návratu žáků NG do prezenční výuky

V 1. týdnu se bude učit prima 1A8 a sekunda 2A8, v druhém týdnu tercie 3A8 a kvarta 4A8. Třídy budou mít určené kmenové učebny ch (1A8 resp. 3A8), č.44 (2A8 resp. 4A8). V případě dělených hodin ještě vv (1A8 resp. 3A8) a j1 (2A8 resp. 4A8). V případě jiných (odborných) učeben si vyučující žáky vyzvednou v kmenové třídě. 

Žáci přicházejí v případě testování do školy bočním vchodem do tělocvičny, kde se otestují nebo předloží doklad o prodělaném COVIDu, kdy od pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní, nebo doklad o negativním testu od poskytovatele zdravotních služeb, který není starší 48 hodin. 

V případě negativního výsledku testu projdou do šaten, přezují se a vstoupí do školní budovy do vyhrazených učeben. 

V případě pozitivního testu vyčkají v malé tělocvičně, než si je vyzvedne zákonný zástupce.


Videonávod - TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Videonávod