GBN - 2020_2021‎ > ‎

Informace pro uchazeče o střední vzdělání a jejich zákonné zástupce

přidáno: 14. 4. 2021 1:16, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 14. 4. 2021 1:16 ]

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, se osobě, která je uchazečem o střední vzdělání, umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

a)     nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b)    doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního antigenního či PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které byly provedeny v posledních 7 dnech ve škole, kde je uchazeč žákem.

 

Doklad o preventivním testování ve škole může uchazeč nahradit

a)     dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného opatření MZd a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,

b)    dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c)     certifikátem MZd o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

Pokud uchazeč požadovaný doklad nepředloží, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. 

 

Pokud uchazeč svou neúčast z důvodu nepředložení dokladu do tří dnů písemně omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu.