GBN - 2020_2021‎ > ‎

Informace k provozu školy od 8. června 2021

přidáno: 7. 6. 2021 20:45, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 7. 6. 2021 20:45 ]
Na základě Mimořádného opatření MZd platí mimo jiné následující:

... Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeniuvedené platí ve všech krajích výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích svýjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) těchto případech:

  • ▪  zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,

    ...


    Mgr. Roman Hronek, ředitel školy