GBN - 2020_2021‎ > ‎

Distanční výuka-informace pro žáky a zákonné zástupce

přidáno: 1. 10. 2020 7:49, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 1. 10. 2020 7:50 ]
Podle nařízení KHS Středočeského kraje č.7/2020 ze dne 1.října 2020 dochází od 5.října 2020 do 18.října 2020 k omezení provozu středních škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním vzdělávání s výjimkou povinné školní docházky.

Třídy čtyřletého gymnázia a vyššího stupně osmiletého gymnázia tak přecházejí na distanční výuku, která bude probíhat podle stávajícího rozvrhu. V rozvrhu budou vyznačené hodiny, které budou vyučovány tzv.synchronně (přímá online výuka-videokonference, online testy,...). Účast na těchto hodinách je povinná, nepřítomnost se omlouvá standardním způsobem.
Žáci uvedených tříd, kteří se stravují ve školních jídelnách, mají od 5. do 16.října odhlášené obědy. Je možné po domluvě v jídelně obědy přihlásit, ale strávníci si je musí vyzvednout do jídlonosičů (není možné se stravovat přímo v jídelně).

Prima 1A8, sekunda 2A8, tercie 3A8 a kvarta 4A8 se učí ve škole podle stávajícího rozvrhu pouze se změnou umístění. Prima je v učebně č.30 (při dělených hodinách i v učebně č.31), sekunda v učebně m1 (m2), tercie č.9 (č.11), kvarta č.14 (č.13). Případné změny těchto učeben podle požadavků vyučujících. 

Mgr.Roman Hronek, ředitel školy