GBN - 2020_2021

Informace pro uchazeče o střední vzdělání a jejich zákonné zástupce

přidáno: 14. 4. 2021 1:16, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 14. 4. 2021 1:16 ]

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021, č.j. MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN, se osobě, která je uchazečem o střední vzdělání, umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

a)     nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b)    doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek preventivního antigenního či PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které byly provedeny v posledních 7 dnech ve škole, kde je uchazeč žákem.

 

Doklad o preventivním testování ve škole může uchazeč nahradit

a)     dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného opatření MZd a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,

b)    dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c)     certifikátem MZd o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dnů.

 

 

Pokud uchazeč požadovaný doklad nepředloží, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní. 

 

Pokud uchazeč svou neúčast z důvodu nepředložení dokladu do tří dnů písemně omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

Termíny Jednotných přijímacích zkoušek

přidáno: 24. 3. 2021 0:20, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 24. 3. 2021 0:20 ]

Termíny pro konání JPZ byly Opatřením obecné povahy MŠMT posunuty na 3. a 4. května 2021 (čtyřletý obor vzdělávání) a na 5. a 6. května 2021 (osmiletý obor vzdělávání). Pozvánky na přijímací zkoušky budou rozesílány po Velikonocích.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Stravování ve školních jídelnách v době nouzového stavu

přidáno: 5. 3. 2021 0:41, autor: Jakub Malý

Přihlašování obědů probíhá podle pokynů na stránkách školních jídelen

8.3. - 12.3. ŠJ Dukelská

15.3. - 19.3. ŠJ Jiráskova

Obědy je možné odebírat pouze do jídlonosičů.

Pozdravy od andělů

přidáno: 24. 2. 2021 1:05, autor: správce webu   [ aktualizováno 24. 2. 2021 1:05 ]

Podívejte se na aktivitu našich angličtinářů realizovanou v prostředí virtuální nástěnky Padlet. Zadali na jarní prázdniny netradiční dobrovolný domácí úkol a s výsledkem se můžete seznámit na této adrese:

Úřední hodiny v kanceláři školy

přidáno: 22. 2. 2021 7:05, autor: správce webu   [ aktualizováno 1. 3. 2021 6:14 ]

Od pondělí 1. března jsou úřední hodiny v kanceláři školy od 7.30 do 13.00 hodin. V pátek do 12.00 hodin. 

Vedení školy

Další úspěch studentů naší školy

přidáno: 9. 2. 2021 5:15, autor: správce webu   [ aktualizováno 9. 2. 2021 5:15 ]

Dalšího vynikajícího úspěchu dosáhla Kateřina Skalová z oktávy A, která zvítězila v literární soutěži Co pro mě znamená svoboda?, vyhlášené Senátem České republiky.

Podrobnější informace o soutěži: 

Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021

přidáno: 29. 1. 2021 9:25, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 29. 1. 2021 9:26 ]

V sekci Pro uchazeče -> Přijímací řízení byla uveřejněna kritéria pro přijímací řízení do oboru 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté i do oboru 79-41-K/81 Gymnázium osmileté pro přijímací řízení ve školním roce 2020-2021.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Den otevřených dveří

přidáno: 28. 1. 2021 0:07, autor: správce webu   [ aktualizováno 28. 1. 2021 6:20 ]

Tato akce v letošním roce proběhla online ve středu 27. ledna 2021. Nejprve jsme mohli sledovat na YouTube živé vysílání pana ředitele Mgr. Romana Hronka, v kterém jsme se dozvěděli základní informace o škole a podrobnější informace k letošním přijímacím zkouškám. Potom následovaly živé videokonference z jednotlivých sekcí (přírodní vědy, cizí jazyky, společenskovědní předměty, výchovy, apod.) 

Informace z akce najdete na stránkách DOD na GBN

Vedení školy

Virtuální závod "Konopišťák"

přidáno: 11. 1. 2021 23:40, autor: Jakub Malý

Informace o virtuálním běžeckém závodu naleznete v sekci TV.

Výuka od 4.ledna 2021-informace pro žáky a rodiče

přidáno: 29. 12. 2020 10:54, autor: Roman Hronek

Kvůli opatření vlády ČR bude na naší škole od 4.ledna 2021 probíhat výuka distanční formou. Žádám všechny žáky, aby sledovali aktuální informace v Bakalářích.
Dále žádám všechny, kteří se stravují ve školních jídelnách, aby si zkontrolovali, jak mají přihlášené/odhlášené obědy. Během distanční výuky je možné dotované obědy ze školních jídelen odebírat do vlastních jídlonosičů. Ve školní jídelně Dukelská je pro odběr obědů vyhrazený čas od 13:00 do 14:00.

Přeji všem v roce 2021 vše dobré, mnoho úspěchů, osobní spokojenosti a především hodně zdraví.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

1-10 of 40