GBN - 2019_2020‎ > ‎

Vyhlášení volného dne

přidáno: 17. 10. 2019 3:23, autor: Jakub Malý
Ředitel školy vyhlašuje na základě §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon") v aktuálním znění a §2 odstv.5 vyhlášky 16/2005 Sb. o organizaci roku v aktuálním znění na:

čtvrtek 31. října 2019 a
pátek 1. listopadu 2019

volný den z organizačních důvodů.

Vedení školy
Comments