GBN - 2019_2020‎ > ‎

Oznámení o vyhlášení volných dnů

přidáno: 26. 6. 2020 2:21, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 26. 6. 2020 2:21 ]

Ředitel školy vyhlašuje na základě §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (“školský zákon”) v aktuálním znění a §2 odst.5 vyhlášky 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v aktuálním znění 

 na pondělí 29. června 2020 a úterý 30.6.2020

 volné dny z organizačních důvodů (stavební práce v budově).

  

V Benešově 22. 6. 2020

 

                                                              Mgr. Roman Hronek v.r.,

                                                                       ředitel školy

 

 Se zřizovatelem projednáno dne 22. 6. 2020