GBN - 2019_2020‎ > ‎

Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce

přidáno: 31. 3. 2020 1:51, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 31. 3. 2020 2:01 ]
Na základě Zákona č.135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 sděluji následující:
- jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách
- přijímacího řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném ŠZ podali úplnou přihlášku řediteli střední školy
- škola bude rozesílat pozvánky nejpozději 5 dnů před termínem konání přijímací zkoušky
- obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány tak, jak je definuje ŠZ (písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace)
- každý uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou a to ve škole, která je uvedena na přihlášce v prvním pořadí (možnost náhradního termínu zůstává zachována), druhá škola obdrží výsledky z jednotné přijímací zkoušky prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání
- JPZ vyhodnocuje Centrum
- celkové hodnocení přijímacího řízení probíhá podle předem zveřejněných kritérií
- po zveřejnění výsledného pořadí bude NEPŘIJATÝM uchazečům zasláno rozhodnutí o nepřijetí
- zápisový lístek přijatých uchazečů je nutno odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
ą
Roman Hronek,
31. 3. 2020 1:59