GBN - 2019_2020

Jednotné přijímací zkoušky

přidáno: 25. 5. 2020 2:55, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 25. 5. 2020 2:55 ]

Jednotné přijímací zkoušky proběhnou v pondělí 8.6.2020 od 8 hodin pro obor studia 7941K/41 Gymnázium čtyřleté a v úterý 9.6.2020 od 8 hodin pro obor studia 7941K/81 Gymnázium osmileté.
Povolené pomůcky jsou psací a rýsovací potřeby (je nutné mít černě nebo modře nepřerušovaně píšící propisovací tužku).

Důležité organizační pokyny

 

-     Vstup do budovy je umožněn pouze žákům.

-     Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (je k dispozici na webových stránkách školy www.gbn.cz), bez něj NEBUDEvstup umožněn.

-     Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do budovy vstoupit.

-     U vchodu použije každý dezinfekci na ruce.

-     Ve společných prostorách nosí všichni roušky.

-     Každý žák s sebou bude mít sáček na uložení roušky.

-     Žáci se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorách.

  

                                                                       Mgr. Roman Hronek, v.r.

                                                                              ředitel školy

Soutěž & podnikej - vzdělávací program pro středoškoláky

přidáno: 18. 5. 2020 1:37, autor: správce webu   [ aktualizováno 18. 5. 2020 2:10 ]

Aktuální nepříznivá situace nás drží všechny doma. Mnoha z nás zkazila jarní plány, odstřihla nás od školy, práce a běžného života. A co si budeme nalhávat, sedět celé dny v bytě zrovna žádná zábava není. Naskýtá se nám ale jedinečná příležitost využít tento čas, naučit se něco nového a ponořit se do práce na vlastním nápadu či společném projektu. Rádi bychom i my v tomto období podali pomocnou ruku, a tak jsme se rozhodli zpřístupnit vzdělávací program Soutěž & Podnikej všem středoškolákům zdarma.

V naší výukové aplikaci si můžeš projít úkoly, které tě provedou procesem nastartování podnikání. Za pár dní tak zjistíš, jak převést svůj nápad v reálný podnikatelský záměr, a to všechno z pohodlí domova.

Jak to funguje?

 1. Vyplň prosím formulář.
 2. Na tvůj e-mail ti zašleme přihlašovací údaje do aplikace.
 3. Otevři si aplikaci Soutěž & Podnikej a přihlaš se pomocí údajů z e-mailu. 

V případě jakýchkoliv potíží či otázek nás neváhej kontaktovat na náš e-mail.Vítězné projekty roku 2019:
 1. Daruju krev
 2. Vytrid.it
 3. Boxee

Zájezd do Skotska přesunut na září 2021

přidáno: 5. 5. 2020 9:44, autor: správce webu   [ aktualizováno 5. 5. 2020 13:55 ]

Vzhledem k současné epidemiologické situaci se škola rozhodla letošní zájezd do Skotska přesunout na září 2021, kdy věříme, že výjezdy do zahraničí budou již povolené a také bezpečné z hlediska ochrany zdraví. Zvolili jsme tuto variantu jako nejlepší pro studenty, kteří nepřijdou o zážitek z poznávacího zájezdu do anglicky mluvící země, a také pro rodiče, kteří by v případě úplného zrušení akce přišli o storno poplatek, který dle platné smlouvy s cestovní kanceláří činí 60% z ceny zájezdu.

Veškeré podmínky zájezdu budou zachovány. Zaplacená záloha zůstává u cestovní kanceláře, potažmo u zahraniční agentury, která zajišťuje ubytování na místě. Vaše zálohy jsou kryté pojištěním pro případ úpadku cestovní kanceláře k pojistné smlouvě č. 0201900319, uzavřené u ČPP, a.s., Vienna Insurance Group dne 04. 12. 2019. Doplatek bude požadován v prvním pololetí roku 2021, rodiče i žáci budou včas informováni. V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr.Jelínkovou na adrese jelinkova_dana@gbn.cz.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Dana Jelínková - organizátorka akce


Prezenční konzultace (výuka) maturitního ročníku

přidáno: 4. 5. 2020 7:24, autor: Jakub Malý

Od 11.5.2020 bude možná přítomnost studentů maturitního ročníku v budově GBN. Rozvrh a umístění tříd řešíme aktuálně s vyučujícími.

Předběžný rámcový rozvrh konzultací (výuky) je následující:
Pondělí - Středa - Pátek 8:00-12:00 (10-12 ČJ, M, AJ, 8-10 ostatní předměty)

Podrobný rozvrh a přesná pravidla pro přítomnost studentů na GBN zveřejníme ve čtvrtek 7.5.2020

Studenti se budou moci účastnit výuky pouze svých maturitních předmětů.

Hodnocení vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

přidáno: 30. 4. 2020 2:09, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 30. 4. 2020 2:10 ]

Hodnocení vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 bude provedeno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 211/2020 Sb. ze dne 27.4.2020.
Vyhláška a další informace jsou k dispozici na stánkách MŠMT.

Mgr. Roman Hronek, ředitel školy

Konec plesové sezóny v Benešově

přidáno: 18. 4. 2020 5:39, autor: správce webu   [ aktualizováno 19. 4. 2020 2:04 ]


Podívejte se na videoklip z maturitního plesu 4.A a 4.B,

který se konal 6. 3. 2020 v KC na Karlově.


Maturitní ples čtvrtých ročníků


Vzpomínka na Dušana Vančuru

přidáno: 18. 4. 2020 5:29, autor: správce webu   [ aktualizováno 18. 4. 2020 5:44 ]

Ve čtvrtek 16. dubna 2020 ve věku 82 let zemřel člen Spirituál Kvintetu Dušan Vančura. Dvacet let navštěvoval naší školu a rozdával radost nejen svými písněmi ale i moudrými glosami a komentáři k současné situaci.

Odešel vynikající hudebník a skvělý člověk.

Čest jeho památce!


Dušan Vančura se Spirituál Kvintetem v aule Gymnázia Benešov

18. prosince 2019


Pořad Moje místa televize SEZNAM


Informace (nejen) pro studenty o zrušených či přesunutých aktivitách ve školním roce 19/20

přidáno: 1. 4. 2020 11:01, autor: Jakub Malý   [ aktualizováno 15. 4. 2020 14:38 ]

Aktuality 15.4.2020
Maturitní ročník budeme informovat o dalším stylu výuky a průběhu maturitní zkoušky ihned jak obdržíme dnes avizovaný Manuál MŠMT.

Pokud nebude obnovena prezenční výuka pro třetí ročník a septimy, pak neproběhne ani sportovní kurz.

(verze 31.3.2020)

 •  distanční výuka potrvá pravděpodobně minimálně do druhé poloviny května
 • neproběhne výměnný pobyt s dánskou školou
 • všechny sportovní a většina předmětových soutěží je zrušena
 • ruší se školní výlety
 • ruší se předmětové exkurze
 • sportovní kurz proběhne v domluveném termínu
 • zahraniční zájezdy do Rakouska (počátek června), Skotska a přírodovědně- tělovýchovná exkurze do Bovce (září 2020) proběhnou, pokud to bude možné. V případě uzavřených hranic se zájezdy do Rakouska a Skotska neuskuteční (ani v náhradním termínu). O případné "české" alternativě" Bovce jednáme.
 • ročníkové práce se odevzdávají dle původních termínů, obhajoby centrálně nebudou, v případě nutnosti prezentace práce, proběhne formou videokonference
 • Den zdraví, Den Bezpečí, Den Jinak i Sportovní den se letos neuskuteční   
 • maturitní zkoušky proběhnou tři týdny (a později) od znovuotevření školy. Druhé pololetí maturitního ročníku proto nekončí 30.4., ale bude pravděpodobně ukončeno týden před maturitními zkouškami.

 • informace budeme aktualizovat dle situace

Vedení školy

Informace pro uchazeče o studium a jejich zákonné zástupce

přidáno: 31. 3. 2020 1:51, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 31. 3. 2020 2:01 ]

Na základě Zákona č.135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 sděluji následující:
- jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách
- přijímacího řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří v termínu stanoveném ŠZ podali úplnou přihlášku řediteli střední školy
- škola bude rozesílat pozvánky nejpozději 5 dnů před termínem konání přijímací zkoušky
- obsah i forma přijímací zkoušky zůstávají zachovány tak, jak je definuje ŠZ (písemný test ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace)
- každý uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou a to ve škole, která je uvedena na přihlášce v prvním pořadí (možnost náhradního termínu zůstává zachována), druhá škola obdrží výsledky z jednotné přijímací zkoušky prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání
- JPZ vyhodnocuje Centrum
- celkové hodnocení přijímacího řízení probíhá podle předem zveřejněných kritérií
- po zveřejnění výsledného pořadí bude NEPŘIJATÝM uchazečům zasláno rozhodnutí o nepřijetí
- zápisový lístek přijatých uchazečů je nutno odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

Tisková zpráva MŠMT ČR k jednotným přijímacím zkouškám a maturitám

přidáno: 23. 3. 2020 9:10, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 23. 3. 2020 9:10 ]

Více informací v přiloženém souboru.

1-10 of 70