GBN - 2018_2019‎ > ‎

Oznámení o vyhlášení volného dne

přidáno: 9. 5. 2019 5:54, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 9. 5. 2019 5:55 ]

Ředitel školy vyhlašuje na základě §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(“školský zákon”) v aktuálním znění a §2 odst.5 vyhlášky 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v aktuálním znění 

 

 na čtvrtek 16. května 2019 volný den z organizačních důvodů.

  

Během studijního volna budou mít žáci odhlášené obědy ve školní jídelně. V případě zájmu o stravování je nutné oběd individuálně 

přihlásit. Strávník v tom případě hradí celou cenu oběda, tzn. včetně režijních a mzdových nákladů školní jídelny

 

 

V Benešově 9. 5. 2019

 

                                                              Mgr. Roman Hronek v.r.,

                                                                       ředitel školy