GBN - 2018_2019‎ > ‎

Oznámení o volbách do školské rady při Gymnáziu Benešov

přidáno: 25. 9. 2018 1:54, autor: Roman Hronek   [ aktualizováno 25. 9. 2018 1:54 ]

Podle § 167 zákona č.561/2004 Sbírky a podle Volebního řádu školské rady Gymnázia Benešov přípravný výbor pro volbu do školské rady

 oznamuje,

 že volby do Školské rady Gymnázia Benešov se konají korespondenční formou od pondělí 15. 10. 2018 do pondělí 22. 10. 2018

Volí se 2 zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

Návrhy na kandidáty mohou podávat oprávněné osoby na formulářích, které jsou na www.gbn.cz

Podmínkou pro zaevidování návrhu je vyplnění lístku ve všech rubrikách včetně vyjádření souhlasu kandidáta. 

Návrhy je možno podávat do 5.10.2018.

 

Oprávněné osoby jsou povinny prokázat při volbách svou totožnost.

  

V Benešově dne 24.9.2018

 

 

 

                                             Mgr. Roman Hronek,

                                             ředitel školy