Změna organizace a řízení stravování ve školních jídelnách - informace pro rodiče a zletilé studenty školy

přidáno: 11. 4. 2017 9:27, autor: správce webu   [ aktualizováno 11. 4. 2017 9:53 ]

Od 3. 4. 2017 dochází k sjednocení jídelního lístku a posouzení nákladovosti pokrmů ve školních jídelnách Benešov. Od tohoto datumu se ve všech ŠJ budou vařit pouze dva pokrmy. Dílčími cíli tohoto projektu bude nalezení optimálních cenových hladin a váhových norem. To vše v souladu se zachováním kvality podávaných pokrmů žákům škol a školských zařízení i cizím strávníkům. K dosažení stanovených cílů je zapotřebí stanovit kroky, které jsou rozděleny do pěti následujících etap.

Harmonogram etap:
1. Etapa — 03. 04. 2017 — 28. 04 2017 (sjednocení jídelního lístku ve všech ŠJ, přičemž se sjednotí i počet nabízených pokrmů na dva)
2. Etapa — 02. 05. 2017 — 12. 05. 2017 (zjištění spokojenosti strávníků za pomoci dotazníku)
3. Etapa — 15. 05. 2017 — 09. 06. 2017 (pokrmy budou připravovány z potravin od stejných dodavatelů, kteří budou vyhodnoceny jako nejoptimálnější)
4. Etapa — 12. 06. 2017 — 23. 06. 2017 (vyhodnocení dodavatelů)
5. Etapa — 25. 06. 2017 — 30. 06. 2017 (závěrečné vyhodnocení sledovaných faktorů a podání zprávy zřizovateli)
Ze všech zjištěných skutečností a podkladů bude vytvořena závěrečná zpráva pro zřizovatele.

Dotazník s názvem „Průzkum spokojenosti se stravováním ve školních jídelnách zřizovaných městem Benešov“ najdete na této adrese: https://goo.gl/forms/3zKyLVqUjwjeCXVz2

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Materiál byl převzat ze stránek http://www.sjdukelska.cz/.