Vyhlášení volného dne pro některé třídy

přidáno: 13. 4. 2017 1:37, autor: Roman Hronek   [ Aktualizováno 17. 4. 2017 22:21 uživatelem správce webu ]
Ředitel školy vyhlašuje na základě  §24 odst.2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (“školský zákon”) v aktuálním znění a §2 odst.5 vyhlášky 16/2005 Sb. o organizaci školního roku v aktuálním znění na úterý 18. dubna 2017 volný den z organizačních důvodů pro tyto třídy: 1A8, 2A8, 3A8, 3B8, 4A8, 4B8, 2A, 2B, 6A8, 3A, 3B, 7A8.

V Benešově 13.4.2017

Mgr. Roman Hronek v.r.